רישום לסדנת התמחות בהוראה - סטאז'

​​שימו לב בבקשה, סדנאות הסטאז' מתחילות בשבוע האחרון של חודש אוגוסט/תחילת ספטמבר לקראת תחילת שנת הלימודים בבתי הספר ובגנים!!

רישום לסדנאות סטאז' תשפ"ד ייפתח ב- 1.8.23


עלות הסדנה -  יפורסם בקרוב על פי תעריף הנקבע ע"י משרד החינוך.
דמי רישום בסך  100 ₪  ישולמו בתהליך הרישום המקוון ולא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה.


שים לב!! 
תוכל לבחור סדנה רק לאחר שנבדוק ונאשר את כל המסמכים הדרושים, תהליך זה יכול לקחת עד שני ימי עבודה.

הרישום לסדנה הוא על בסיס מקום פנוי, מספר המקומות בכל סדנה מוגבל.
יש לפנות לרכזת הסטאז' לקבלת מועדי סדנאות הניתן להירשם אליהן.

רישום לסדנת התמחות בהוראה - סטאז' במכללת אורנים נעשה עפ"י המפורט להלן:​
סטטוס הסטודנט הפונה

אופן השיבוץ

עלות הסדנא (בש"ח) מסמכים
סטודנט סדיר של מכללת אורנים הרשום בשנה ד' (שנה רביעית מתחילת לימודיו) ויש לו אישור 80% סיום חובות השיבוץ לסדנה ייעשה יחד עם שיבוץ כל מערכת השעות, לפי התאריכים המפורסמים לשנתון ד'.

ללא עלות

אין צורך במסמכים נוספים.

סטודנט סדיר של מכללת אורנים מהשנה החמישית ללימודיו,או סטודנט הסבות משנה ב' שמשבץ קורסים נוספים עם הסטאז'

השיבוץ לסדנה ייעשה יחד עם שיבוץ כל מערכת השעות, לפי התאריכים המפורסמים לשנתון ד'.

יעודכן בהמשך - בהתאם להחלטת משרד החינוך

 אין צורך במסמכים נוספים.
סטודנט סדיר של מכללת אורנים מהשנה החמישית ללימודיו, או סטודנט הסבות משנה ב', שלא משבץ קורסים נוספים עם הסטאז'
או סטודנט סדיר של מכללת אורנים במסלול M.Teach, שלא משבץ קורסים נוספים עם הסטאז'
או סטודנט שהגיש טופס טיולים בפורטל וטרם קיבל אישור בוגר.

רישום דרך פורטל הסטודנט בקשות >סטאז'- רישום לסדנת סטאז'

 

יעודכן בהמשך - בהתאם להחלטת משרד החינוך​הבקשה נפתחת בפורטל רק למי שיש בידיו אישור זכאות של 80% לתואר או אישור דירוג שכר של M.Teach

 

בוגר מכללת אורנים לתואר ראשון או  M.Teach  או בוגר הסבות, שסיים את כל חובותיו האקדמיים. ושיש בידיו אישור זכאות לתואר
 • קישור לרישום מקוון יפורסם בהמשך


יעודכן בהמשך - בהתאם להחלטת משרד החינוך

אין צורך במסמכים נוספים.

בוגר מוסדות אקדמיים אחרים שסיים את כל חובותיו האקדמיים ושיש בידיו אישור זכאות לתואר

חשוב!
עבור הבוגרים הנרשמים בטופס המקוון טרם הכניסה לרישום המקוון עליך להכין את המסמכים המבוקשים כקבצים סרוקים נפרדים.

 • קישור לרישום מקוון יפורסם בהמשך

יעודכן בהמשך - בהתאם להחלטת משרד החינוך​

 • צילום ת.ז. כולל ספח.
 • תעודת תואר אקדמי/זכאות לתואר
 • תעודה הוראה / זכאות לת. הוראה
 • גיליון ציונים לתואר ולת. הוראה

סטודנטים ב:
מסלול מצוינים.

 

השיבוץ יתבצע יחד עם שיבוץ כל מערכת השעות לשנה"ל בפורטל הסטודנט

פטור מתשלום

המצאת אישור 80%.

 

סדנת של"ח

יבוצע ישירות מול רכזת  התמחות בהוראה- סטאז'

michal.nakar@oranim.ac.il 

פטור מתשלום

 • צילום ת.ז. כולל ספח.
 • תעודת תואר אקדמי/זכאות לתואר
 • תעודה הוראה / זכאות לת. הוראה
 • גיליון ציונים לתואר ולת. הוראה
​חשוב!
עבור הבוגרים הנרשמים בטופס המקוון
טרם הכניסה לרישום המקוון עליך להכין את המסמכים הבאים כקבצים סרוקים נפרדים:
 • תעודת תואר אקדמי / זכאות לתואר
 • גיליון ציונים לתואר
 • תעודת הוראה / זכאות לתעודת הוראה
 • גיליון ציונים לתעודת הוראה
 • צילום ת.ז כולל ספח


לשאלות ומידע נוסף, ניתן לפנות בדוא"ל למיכל נקר - רכזת יחידת התמחות בהוראה- סטאז' 

בברכה, 
צוות יחידת התמחות בהוראה-סטאז'
Footer Mobile