רישום לסדנת התמחות בהוראה - סטאז'

​​שימו לב בבקשה, סדנאות הסטאז' מתחילות בשבוע האחרון של חודש אוגוסט/תחילת ספטמבר לקראת תחילת שנת הלימודים בבתי הספר ובגנים!!

רישום לסדנאות סטאז' תשפ"ה ייפתח ב- אוגוסט 2024


עלות הסדנה - על פי תעריף הנקבע ע"י משרד החינוך.
דמי רישום בסך ישולמו בתהליך הרישום המקוון ולא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה.


שים לב!! 
תוכל לבחור סדנה רק לאחר שנבדוק ונאשר את כל המסמכים הדרושים, תהליך זה יכול לקחת עד שני ימי עבודה.

הרישום לסדנה הוא על בסיס מקום פנוי, מספר המקומות בכל סדנה מוגבל.
יש לפנות לרכזת הסטאז' לקבלת מועדי סדנאות הניתן להירשם אליהן.

רישום לסדנת התמחות בהוראה - סטאז' במכללת אורנים נעשה עפ"י המפורט להלן:​
​חשוב!
עבור הבוגרים הנרשמים בטופס המקוון
טרם הכניסה לרישום המקוון עליך להכין את המסמכים הבאים כקבצים סרוקים נפרדים:
  • תעודת תואר אקדמי / זכאות לתואר
  • גיליון ציונים לתואר
  • תעודת הוראה / זכאות לתעודת הוראה
  • גיליון ציונים לתעודת הוראה
  • צילום ת.ז כולל ספח


לשאלות ומידע נוסף, ניתן לפנות בדוא"ל רינת גרשקוביץ - רכזת יחידת התמחות בהוראה- סטאז' 

בברכה, 
צוות יחידת התמחות בהוראה-סטאז'
Footer Mobile