רישום לסדנת התמחות בהוראה - סטאז'

​​שימו לב בבקשה, סדנאות הסטאז' מתחילות בשבוע האחרון של חודש אוגוסט לקראת תחילת שנת הלימודים בבתי הספר ובגנים!!

רישום לסדנאות סטאז' תשפ"ב מתחיל ב- 1.8.21


עלות הקורס  1,200 ₪
דמי רישום בסך  100 ₪  ישולמו בתהליך הרישום המקוון ולא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה.


שים לב!! 
תוכל לבחור סדנא רק לאחר שנבדוק ונאשר את כל המסמכים הדרושים, תהליך זה יכול לקחת עד שני ימי עבודה.
בסוף תהליך הבדיקה תקבל קישור לדוא"ל שלך להמשך תשלום ורק אז תוכל לשבץ את הסדנה המבוקשת על ידך.  

הרישום לסדנה הוא על בסיס מקום פנוי, מספר המקומות בכל סדנא מוגבל . יש לפנות לרכזת הסטאז' לקבלת מועדי סדנאות הניתן להירשם אליהן.

מידע רב ומסודר קיים בתפריט הימני אתם מוזמנים לעיין גם בו.
התהליך אוטומטי ועובד לפי פרקי הזמן וההסברים המפורטים. אין צורך להתקשר.


רישום לסדנת התמחות בהוראה - סטאז' במכללת אורנים נעשה עפ"י המפורט להלן:​
סטטוס הסטודנט הפונה

אופן השיבוץ

עלות הסדנא (בש"ח)מסמכים
סטודנט סדיר של מכללת אורנים הרשום בשנה ד' (שנה רביעית מתחילת לימודיו) ויש לו אישור 80% סיום חובותהשיבוץ לסדנה ייעשה יחד עם שיבוץ כל מערכת השעות, לפי התאריכים המפורסמים לשנתון ד'.

 

ללא עלות

אין צורך במסמכים נוספים.

סטודנט סדיר של מכללת אורנים מהשנה החמישית ללימודיו, או סטודנט הסבות משנה ב' שמשבץ קורסים נוספים עם הסטאז'

השיבוץ לסדנה ייעשה יחד עם שיבוץ כל מערכת השעות, לפי התאריכים המפורסמים לשנתון ד'.

1,200 ש"ח

 אין צורך במסמכים נוספים.
סטודנט סדיר של מכללת אורנים מהשנה החמישית ללימודיו, או סטודנט הסבות משנה ב', שלא משבץ קורסים נוספים עם הסטאז'
או סטודנט סדיר של מכללת אורנים במסלול M.Teach, שלא משבץ קורסים נוספים עם הסטאז'
או סטודנט שהגיש טופס טיולים בפורטל וטרם קיבל אישור בוגר.

רישום דרך פורטל הסטודנט בקשות >סטאז'- רישום לסדנת סטאז'

 

 1,200 ש"ח

הבקשה נפתחת בפורטל רק למי שיש בידיו אישור זכאות של 80% לתואר או אישור דירוג שכר של M.Teach

 

שנה חמישית למסלולי חנ"מ ערבית והרחבה לא' ב'
והרחבה הסמכה של הגיל הרך לכיתות א' ב'

רישום דרך פורטל הסטודנט בקשות >סטאז'- רישום לסדנת סטאז'

 

פטור מתשלום

הבקשה נפתחת בפורטל רק למי שיש בידיו אישור זכאות של 80% לתואר 

בוגר מכללת אורנים לתואר ראשון או  M.Teach  או בוגר הסבות, שסיים את כל חובותיו האקדמיים. ושיש בידיו אישור זכאות לתואר


 1,200 ש"ח

אין צורך במסמכים נוספים.

בוגר מוסדות אקדמיים אחרים שסיים את כל חובותיו האקדמיים ושיש בידיו אישור זכאות לתואר

חשוב!
עבור הבוגרים הנרשמים בטופס המקוון טרם הכניסה לרישום המקוון עליך להכין את המסמכים המבוקשים כקבצים סרוקים נפרדים.

 1,200 ש"ח

 • צילום ת.ז. כולל ספח.
 • תעודת תואר אקדמי/זכאות לתואר
 • תעודה הוראה / זכאות לת. הוראה
 • אישור ממוצע ציונים לתואר ולת. הוראה

סטודנטים ב:
מסלול מצוינים.

 

השיבוץ יתבצע יחד עם שיבוץ כל מערכת השעות לשנה"ל בפורטל הסטודנט

פטור מתשלום

המצאת אישור 80%.

 

סדנת של"ח

יבוצע ישירות מול רכזת  התמחות בהוראה- סטאז'

michal.nakar@oranim.ac.il 

פטור מתשלום

 • צילום ת.ז. כולל ספח.
 • תעודת תואר אקדמי/זכאות לתואר
 • תעודה הוראה / זכאות לת. הוראה
 • אישור ממוצע ציונים לתואר ולת. הוראה
 • אישור מרכזת הכשרות ופיתוח מקצועי מטה אגף של"ח וידיעת הארץ במשה"ח.
​חשוב!
עבור הבוגרים הנרשמים בטופס המקוון
טרם הכניסה לרישום המקוון עליך להכין את המסמכים הבאים כקבצים סרוקים נפרדים:
 • תעודת תואר אקדמי / זכאות לתואר
 • אישור על ממוצע ציונים לתואר
 • תעודת הוראה / זכאות לתעודת הוראה
 • אישור על ממוצע ציונים לתעודת הוראה
 • צילום ת.ז כולל ספח

נרשם להתמחות בהוראה – סטאז' שלא יצרף את כל המסמכים הנ"ל, לא יוכל להמשיך להשלים את תהליך קליטתו.

לשאלות ומידע נוסף, ניתן לפנות בדוא"ל למיכל נקר - רכזת יחידת התמחות בהוראה- סטאז' 

בברכה, 
צוות יחידת התמחות בהוראה-סטאז'
Footer Mobile