טופס נייח

תכנית הלימודים

​מספר קורסים מתוך מגוון רחב של קורסים בתכנית

הקורס יציג את המגמות האמנותיות המרכזיות באמנות של המאה ה- 20 במבט פנורמי.
הקורס מאורגן סביב צירים תמטיים-תוכניים תוך עיגון תכנים אלה בציר הכרונולוגי ודיון בזרמים ובאמנים מייצגים.
המאה ה- 20 נפתחה כהבטחה למימוש המודרניזם אשר נחל אכזבה גדולה במהלכה.
הפוסט-מודרניזם שהלך והתבסס במחצית השנייה של המאה הציע קריאה חדשה של מה שקדם לו. הפסיכואנליזה, הסטרוקטורליזם, הפוסט-סטרוקטורליזם, הקריאה ההיסטורית-חברתית העמידו מתודות מחקריות לצד הפורמליזם שאפיין את שיח האמנות בראשית המאה ה- 20. במקביל, שפת האמנות, הפרקטיקות האמנותיות, ומעמדה של היצירה האמנותית בכלל, עברו שינויים מרחיקי לכת במהלך התקופה הנדונה. שינויים אלה מחייבים בדיקה בהקשרם התיאורטי, הפילוסופי, הטכנולוגי, הכלכלי והחברתי לא פחות מאשר בהקשרם הסגנוני גרידא.

עם סיום הקורס ידע הסטודנט לקרוא עבודת פיסול להבין ולזהות כיצד נוצרה. בוגר הקורס ימצא בידיו את הכלים הבסיסיים כדי לפתח את עצמו בתחום הפיסול ככל שיבחר בכך.

מטרות הקורס:
הכרות עם יסודות הפיסול המסורתי והעכשווי, למידת עקרונות ומושגי יסוד בשפת הפיסול. למידת שיטות ודרכי עבודה בסיסיות בפיסול – כלים וחומרים.

מתוך העיקרון המנחה כי אמנות היצירה ואמנות ההוראה הן שתי זרועות שוות המשלימות ומפרות אחת את השנייה, נקיים מסגרת לימודית אשר תכין את הסטודנטים ותשכלל את הזהות שלהם כמורים אמנים.

מטרת הקורס:
הענקת כלים להתפתחות אנושית ומקצועית כמורים אמנים: מורה שהוא גם אמן יוצר אשר לומד להוביל את תהליכי הלמידה בכיתה כמו גם את תהליכי היצירה  האישיים שלו בסטודיו.

קורס מתקדם לקראת פרוייקט הגמר האישי של כל סטודנט. הקורס עוסק במחקר של יחסי אובייקט-חלל ופיתוח חשיבה על מרחב התצוגה בתוך תהליך היצירה.
התנסות מעשית בהצבה בחללי תצוגה.
פיתוח יכולות כתיבת טקסט נילווה ליצירה. 
התנסות בבניית פרזנטציה.

רכישת מיומנויות בסיסיות במגוון תחומי מלאכות.
קורס סדנאי בו ילמדו הסטודנטיות טכניקות שונות כמו סריגה, חיתוכי נייר, אוריגמי, קליעת סלי קש ועוד.
מדוע המלאכה נעלמה מבתי ספר לאמנות בעשורים האחרונים ולמה חשוב להחזיר אותה.
בחינת מופעים של קראפט בתצוגות של אמנים עכשוויים.

אימוני ההוראה והתנסות מעשית בבית הספר.
יישום הידע הנרכש בשיעורי החינוך והפדגוגיה השונים, הלכה למעשה.
המרחב הכיתתי מפגיש את המורה המתלמד עם סיטואציות הוראה – למידה, שונות. מרחב זה מזמן אופני הוראה, קשר, ותגובה של המורה אל מול קבוצת תלמידים או תלמיד אחד.
מטרת הקורס, ליצור מסגרת תומכת להתנסות בהוראה תוך היכרות עם מסגרת חינוך בבית ספר נבחר. השתלבות במסגרת חינוכית,  השתלבות בעבודת צוות מקצועי בית ספרי, עזרה בהפקת פרויקטים, תליית תערוכות, והוראה פרטנית .

היכרות עם תפקודי הוראה באמצעות תרגול והתנסות בהוראת עמיתים, היכרות עם כמה סגנונות הוראה המאפיינים את תחום הוראת האמנות.

  • בניית שפה באמצעות המשגה.

  • טיפוח יכולות רפלקטיביות ומודעות עצמית של המורה לעתיד ככלי מקצועי משמעותי.

  • הקניית ידע בתכנון ובבניית מערכי שיעור.
  • ארגון סדנת/כיתת האמנות והגשת חומרים.

הקורס מתבסס על התפיסה כי לא ניתן עוד לנתק בין למידה של דימויי סטילס ודימויים נעים (וידאו) ועל כן יתייחס למכלול היצירה באמצעות צילום.
במהלך כל סמסטר נעבור תהליך מתמשך של פיתוח וגיבוש של רעיון תוך כדי צילום, עריכה ותצוגה של החומרים המצולמים.
נלווה את התהליך מזרע הרעיון הראשון ועד הצגתו כעבודה הנושאת את עצמה. נעבור על שלושת תהליכי ההפקה: פרה פרודקשן – פרודקשן – פוסט פרודקשן.
בחלק התמטי של הקורס ינתן דגש להשפעה בין אמנות מיצג לאמנות צילום

מטרות הקורס הן להעמיק את הלימוד של השפה הציורית האישית, להתמודד עם יצירה אישית גדולה בעזרת עבודות הכנה ולאפשר לעבודה  להפגיש את המעגל האישי של התלמיד יחד הקשרים רחבים יותר של חברה ושל שפה.

נושאי הקורס:

  • חזרה על יסודות העבודה באמצעות הקו והכתם
  • לימוד צבע ואטמוספרה צבעונית
  • בניית סקיצות לעבודה לפי המסורת ברנסנס: פנסיירו, סקיצו, סטודיו ודיזניו
  • עבודה גדולה  שמרחיבה את האישי אל עולם משמעות רחב יותר.
  • התייחסות לאמן מתולדות האמנות בתוך תהליך הלימוד והביטוי
Footer Mobile