באנר - גלריה ראשי דסקטופ

לימודי אומנות

 טופס נייח

הגלריה | מכללת אורנים

 הגלריה | מכללת אורנים


תואר ראשון באומנות - לימודי אומנות
הגלריה באורנים סגורה עד לשובו של קמפוס אורנים לפעילות אקדמית בתחומו. ​


ליצירת קשר
 
049838751 / noa_t@oranim.ac.il

אודות הגלריה

הגלריה פועלת במכון לאמנות, באורנים, המרכז האקדמי לחינוך וחברה החל משנת 1990. במשך כל השנים מתקיימות באורח רצוף וקבוע תערוכות יחיד וקבוצתיות של מיטב האמנים הישראלים המשפיעים ופועלים בתרבות הישראלית והבינלאומית.  את התערוכות מובילים במהלך השנים אוצרים ייחודיים בפעולתם החותרת לחקר האמנות הישראלית לרוחבה ולעומקה. הגלריה שמה לה למטרה לפעול לפי דפוסי עבודה אלה, במקביל לחיפוש אחר דרכי פעולה נוספות וחדשניות. 

בתערוכות בגלריה מתקיימים מפגשי אמנים ואוצרים, שיחות גלריה וימי עיון. בנוסף מתקיימות הדרכות בתערוכות לתלמידי בתי ספר. 

עבודת האוצרות, מפגשי האמן, וההדרכות  נעשים  בחשיפה לסטודנטים הלומדים במכללת אורנים בכלל ובמכון לאמנות בפרט ובשיתופם, יחד עם חשיפה לציבור שוחרי אמנות בפריפריה. השילוב שבין הפעלת הגלריה כמקום תצוגה לבין הפעולות הנוספות הנלוות, מגבשות את הגלריה לאמנות ישראלית למקום המשלב התנסות אישית, מחקר ויצירה. שיתוף פעולה עם דיסציפלינות אחרות באקדמיה : ספרות, תקשורת, אזרחות ועוד מאפשר לדיון האוצרותי לפתוח ולהיפתח לרעיונות ודיונים משדות עשייה ויצירה אחרים וכן לחשוף ולקרב סטודנטים מהמחלקות האחרות במכללה לאמנות ישראלית.


Footer Mobile