Contact Form

תכניות לימודים

​מספר קורסים מתוך מגוון רחב של קורסים בתכנית

במסגרת הקורס נבדוק האם וכיצד עלולה מדינה דמוקרטית להפוך ל"לא-דמוקרטית", נחקור את התהליכים החברתיים והפוליטיים העלולים להביא למצב זה, ונשאל מי הם האחראים לתהליכים כאלה – העם, השלטון, או אלי שניהם גם יחד?

מטרות הקורס 

 • הכרות בסיסית עם האידיאולוגיות המרכזיות במאה ה-20
 • הבנת משמעותן של אידיאולוגיות אלו בימינו
 • בחינת האידיאולוגיות האלו במבחן הפוליטי


נושאי הקורס

 • מה היא אידיאולוגיה ובאיזה אופן היא נבדל מדת ומסוגים דומים אחרים של רעיונות
 • מדוע הופיע המושג 'אידיאולוגיה' דווקא בעת החדשה?
 • ליברליזם – כיצד הפכה האידיאולוגיה הזו מכוח משחרר לכוח שמרני?
 • ליברליזם – כיצד נתפסת בארה"ב ובאירופה? ובישראל?
 • קפיטליזם וסוציאליזם – מה אומרות, מה רוצות לומר, מה לא מצליחות לומר
 • פשיזם – כיצד הפכה אידיאולוגיה זו ממושא הערצה לקללה פוליטית רב צדדית?
 • פוסט-מודרניזם – אידיאולוגיה המכריזה על עצמה כעל לא-אידיאולוגיה
 • פנדמנטליזם – מקורותיו ומופעיו על יסוד שלוש הדתות המונותיאיסטיות הגדולות
 • סוציאל-דמוקרטיה, ליברליזם-חברתי, 'הדרך השלישית' – על מה ולמה הופיעו
 • ניו אייג' – בין פתרונות רוחניים אישיים לבין בסיס לדיבורים על תיקון עולם
 • ירוקים – על מה ולמה 'התנועה לאיכות הסביבה' ומדוע מתנהל בה עימות חריף ועל מה
 • אידיאולוגיה ופוליטיקה – במבחן המעשה והמחדל


מטרת הקורס
הבנת מהותה ההיסטורית של הדמוקרטיה כתופעה חברתית, כלכלית ופוליטית.

תפוקות למידה
עם סיום הקורס בהצלחה יהיה הסטודנט מסוגל:

 • להסביר את עקרונות הדמוקרטיה על 'ההגיונות הסותרים' שלהם
 • להבין את שורשי התפתחותה בציוויליזציה המערבית
 • לעמוד על היחס המורכב (החיובי והשלילי) שבין לאומיות ודמוקרטיה
 • להכיר את הכוחות הפוליטיים המרכזיים התומכים בדמוקרטיה והמאיימים עליה

להבחין  בין 'מוסר הכוונה' ל'מוסר האחריות'

נושאי הלימוד

 • דמוקרטיה, אבולוציה חירות והתשוקה הפרומתיאית – מבוא לקורס
 • הדמוקרטיה ביוון - האמנם דמוקרטיה? או: מה הוא הרעיון הדמוקרטי?
 • השפעת ההיסטוריה המדינית, הכנסייתית והחברתית של ימי הביניים על התפתחות הרעיון הדמוקרטי
 • הרעיונות המדיניים של העת החדשה המוקדמת והשפעתם על הרעיון הדמוקרטי
 • המהפכה הצרפתית ומורשתה
 • המאה ה-19 ומורשתה: תיעוש, עיור, תקשורת המונים
 • 'מרד ההמונים' ועליית הפשיזם מתוך הדמוקרטיה
 • מדינת הרווחה והרעיון הדמוקרטי
 • לאומיות ודמוקרטיה
 • שיטות משטר בולטות בדורות האחרונים: יתרונות וחסרונות
 • הסיפור הישראלי: הרקע להקמת מדינה יהודית-דמוקרטית ומדוע היא תמיד 'מדינת אזרחיה'.
 • פוליטיקה ודמוקרטיה - מלים ומעשים
 • אויבי הדמוקרטיה מימין ומשמאל – שלילה טהרנית שמרנית ומהפכנית של 'גווני האפור'

מטרות הקורס

 • הכרת השורשים ההיסטוריים של הפלורליזם הישראלי

 • עמידה על הזיקה בין לאומיות ואזרחות במבט היסטורי והשוואתי


תפוקות למידה
עם סיום הקורס בהצלחה יהיה הסטודנט מסוגל:

 • להבחין בין 'תודעת אומה מסורתית' ל'תודעה לאומית מודרנית'

להבחין בין לאומיות ואזרחות

להכיר צורת מחשבה שאיננה דיכוטומית בכל הקשור בהתבוננות בחברה הישראלית

נושאי הלימוד  

 • החברה הישראלית – מאין ומדוע ואיך
 • החברה הישראלית במבט היסטורי
 • מי הם 'המזרחיים'? על 'עיראקים', 'מרוקאים' ו'תימנים'
 • מי הם 'האשכנזים'? על 'פולנים', 'יקים', 'רומנים' ו'רוסים'
 • מי הם 'הערבים'? על נוצרים, מוסלמים, פלחים, בדואים
 • הפוליטיקה של הזהויות לפני ואחרי 1977
 • אתניות, לאומיות, אזרחות במבט השוואתי

הקורס עוסק במושגי יסוד וגישות תאורטיות לחקר ממשל מדינת ישראל;  באפיונים מוסדיים ותהליכים בפוליטיקה הישראלית תוך שימת דגש מיוחד על שלבי עיצובה של המערכת הפוליטית הישראלית, כולל עיון ביחסי רשויות וחירויות הפרט, הכרות עם מפלגות וקבוצות אינטרסים, והתמודדותם עם שסעים חברתיים, המתח בין דת ופוליטיקה, ומקומו של צה"ל בחברה ובמדינה.

מטרות הקורס
מטרת הקורס היא הבהרת מושגי יסוד ועקרונות הדמוקרטיה כתרבות ומשטר, תוך התמקדות  במאפיינים הייחודיים של המשטר הדמוקרטי בישראל. נבחן את הבסיס הרעיוני והערכי של הדמוקרטיה כתרבות ומשטר, נבהיר את מקומו המרכזי של הפרט וזכויותיו במשטרים הדמוקרטים השונים. במהלך הקורס נכיר פרדיגמות וגישות אנליטיות בחקר הפוליטיקה הישראלית ונכיר את התהליכים המשמעותיים שהתחוללו בפוליטיקה בישראל מאז ראשית הציונות ועד היום.  

אם יש מקום לשיח פוליטי בתוך מערכת החינוך?
האם מורים צריכים להיות בעלי דעה פוליטית?
האם העיתון, כמסגרת לשיח פוליטי, יכול לשמש ככלי לחינוך אזרחי?
מטרת הקורס היא לפתוח את השיח הפוליטי בפני סטודנטים להוראה בכלל ומורים לאזרחות בפרט, כאשר מצד אחד נדרשת מהמשתתפים מעורבות בנעשה בישראל ובעולם ומצד שני נדרשים רצון להביע הבעה ומוכנות להתמודד על תקופתה של דעה זו.
מדובר בקורס חדש במכללה – הרפתקה – שהנכם מוזמנים אליה. מה שצריך זה ערנות לנעשה סביבנו ומוכנות להביע דעה במעגל של עמיתים, תוך שאנו מבררים את השאלות המובילות הנ"ל. הקורס אינו קורס בעיתונאות או בתקשורת אלא קורס בחינוך אזרחי.

המאבק בין המסורת הדתית והממסדים הדתיים לבין מוסדותיה וערכיה של הדמוקרטיה מסעיר את החברה הישראלית גם במאה העשרים ואחת.
מה קורה כאן?
בקורס נברר מה מקומה של דת ומה מקומם של ממסדים דתיים ואנשי סמכות דתיים במדינה דמוקרטית?
האם יש לקיים הפרדה גמורה בין הדת, ממסדיה ואנשיה, ובין מערכיה של המדינה הדמוקרטית?
במדינת ישראל, מדינת העם היהודי, מקבל העימות דנן דמות ייחודית - ימיו כימי העם היהודי.
מקומה של הדת הסעיר את התנועה הציונית מראשיתה והוא ממשיך להעסיק את הפוליטיקה הישראלית עד ימינו אנו. נברר, מהם קווי המתאר של שיח דת ומדינה בחברה הישראלית?
כיצד מתייחסות לסוגיה זו תרבויות שונות ומדינות שונות?
אנו עדים למתאם גבוה בין השקפת עולם דתית לבין השקפת עולם ימנית, לאומית ולעתים גם בעלת גוון לאומני-פשיסטי. מדוע זה כך? האם יש סתירה מהותית בין השקפת עולם דתית ובין ההכרה בזכויותיהם של בני אדם בכלל, וקבוצות שונות בחברה, בני דתות אחרות, נשים, להט"בים וכדומה בפרט?
הקורס ייתן פרספקטיבה היסטורית למאבקי הסמכות שבין המדינה לכנסיה (היהודית, הנוצרית, המוסלמית) וייבחן את התפתחות הרעיון של הפרדת הדת מהמדינה במציאות הישראלית. מובטח לנו שהשיח בסוגיות אקטואליות יהיה סוער - ננסה לקיימו באופן מכובד ומעורר מחשבה.  

Footer Mobile