טופס נייח

נושאי הלימוד

תכנית הלימודים בחוג ללימודי גיאוגרפיה וסביבה מסייעת לפרש תופעות טבע השזורות בחייו של האדם ומשפיעות על איכות חייו.

חלק גדול מן הקורסים בחוג עוסק בענייני סביבה וזאת בעידן שהסביבה הופכת להיות המוקד המרכזי לדאגה העולמית. כך מעצבת התכנית אדם שהוא ער לסביבתו וגם מוכן להיות פעיל למען שמירת איכותה.
התכנית מציידת את הסטודנט ביכולת לקרוא באופן משכיל את החדשות בעיתונות הכתובה והאלקטרונית ולהבין מהו הרקע העומד מאחוריהן. היא פותחת צוהר גדול אל העולם הרחב שמעבר לארץ ישראל.
התכנית מלמדת גם על הפעילות הכלכלית בארצות שונות. בעידן של גלובליזציה.

רק ציבור של אנשים רחבי אופקים יוכל לעמוד בתחרות הכלכלית המתקיימת כיום בקנה מידה עולמי. כך מסייעת התכנית בגיאוגרפיה לעיצוב אדם הפתוח לעולם ומתייחס בהבנה אל תרבויות אחרות.

מושגים בגיאוגרפיה אנושית וגיאוגרפיה פיסית:
מושגים מהתחום הפיסי בקלימטולוגיה, תנועת הלוחות, גיאומורפולוגיה, חבלים נופיים, איכות הסביבה.
מושגים מתחום הגיאוגרפיה האנושית: גיאוגרפיה רגיונאלית, פוליטית, כלכלית, יישובית וגיאוגרפיה של אוכלוסיות.

מפות:
סוגי מפות שונים, היטלים, קנה מידה, מקרא מפה, ולבסוף קריאה, ניתוח והסקת מסקנות כולל מערכות מידע גיאוגרפיות (G.I.S). המפה המנטאלית מאפשרת להבין תופעות מגוונות כמו: עימותים בינלאומיים, עוני, תנועות הגירה בינלאומיות, התדרדרות באיכות הסביבה, היווצרות אפקט החממה ועוד.

אזורים גיאוגרפיים:
על הסטודנט  להכיר את והאזורים הגיאוגרפיים הראשיים בישראל תוך התמקדות על אזור הגליל, הנגב, והחוף.

אדם סביבה ואקטואליה:
מגוון קורסים בחוג עוסקים בנושאי אדם סביבה ואקטואליה. זאת בעידן שהסביבה הופכת להיות המוקד המרכזי לדאגה העולמית בכלל והישראלית בפרט. כך מעצבת התכנית אדם שהוא ער לסביבתו וכתוצאה מכך גם מוכן להיות פעיל למען שמירת איכותה. מתמקדות קורסים בניתוח והבנה של נושאים אקטואליים הבאים לידי ביטוי בעיקר בכלי התקשורת, מעוררים את סקרנותו של הסטודנט להבנת יחסי הגומלין בין האדם לסביבתו הפיסית והאנושיות.​
Footer Mobile