טופס נייח

הסגל האקדמי

  דר לי כהנר  
ד"ר לי כהנר

ראשת החוג ללגיאוגרפיה ולימודי סביבה

ד"ר לי כהנר היא גיאוגרפית חברתית, ומרצה בכירה במחלקה לגיאוגרפיה ולימודי סביבה במכללה האקדמית לחינוך אורנים.
בשנת 2020 נכנסה לתפקיד ראש החוג לגיאוגרפיה. בשנת הלימודים 2018-2019 כהנה כראש רשות המחקר באורנים.
 ד"ר כהנר חוקרת בתכנית המחקר "חרדים בישראל" במכון הישראלי לדמוקרטיה. בשנת 2018 היתה כהנר חוקרת אורחת במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון במסגרת שנת השבתון.
מחקריה עוסקים, בין היתר, בהתפתחות המרחב החרדי בישראל (תחום המחקר העיקרי), במחקר אודות הקבוצות החרדיות המודרניות, תעסוקת נשים חרדיות והשכלה לאוכלוסייה החרדית.
כהנר חברה בצוותי חשיבה ותכנון של משרדי הממשלה העוסקים במרחב החרדי: ביניהם משרד השיכון, משרד התחבורה, העבודה, הכלכלה, הפנים והאוצר.
ספרה 'חרדיות מודרנית – מעמד ביניים חרדי בישראל' (בשיתוף עם ד"ר חיים זיכרמן) התפרסם בסוף שנת 2012, היתה עורכת אורחת בכתב העת תרבות דמוקרטית בקובץ מאמרים בנושא "חרדיות מודרנית" (2017), ספרה 'החברה החרדית על הציר שבין שמרנות למודרניות' התפרסם לאחרונה (2020) והיא עורכת שותפה ב"שנתון החברה החרדית בישראל" היוצא כל שנה בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה  (התפרסם 2020, 2019 2016,2017,2018). 
אלי אשכנזי  
ד"ר אלי אשכנזי

ד"ר אלי אשכנזי הינו חוקר העוסק בבחינת ההשפעות ההדדיות שבין הסביבה לאדם ובין האדם לסביבה.
תחומי מחקריו הם הבנת הקשרים שבין הגיאולוגיה, הטופוגרפיה והקרקעות לבין פעילות האדם לאורך הדורות, מאז התקופות העתיקות ועד ימינו, בעיקר בכל הקשור בצומח. דגש מיוחד מושם על מחקר בסביבות מדבריות.
קיבל דוקטורט מהמחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
עבודת הדוקטורט שלו בחנה שרידות עצי פרי בבוסתנים נטושים שניטעו במערכות חקלאיות עתיקות מהתקופה הביזנטית ע"י הבדווים וע"י תושבי הר הנגב המרכזי שקדמו להם, ואת השפעת הגורמים הגיאולוגיים, הגיאוגרפיים והאנתרופולוגיים עליה.
רמי זיתוני  
רמי זיתוני

מלמד קורסים בתחום הגיאוגרפיה הפיסית, גיאולוגיה, קמפוסים רגיונליים בגליל ובגולן, אקלים, מדעי כדור הארץ והיקום ומערכות מידע גיאוגרפיות – GIS. 
התזה של התואר השני עסקה בתהליכי סחיפת קרקע אחרי שריפת הכרמל ב-2010. 
הדוקטורט, בכתיבה, עוסק בנושא שיטפונות עתיקים במדבר יהודה.
עינב חג'ג'  
ד"ר עינב חג'ג'

ד"ר עינב חג'ג', מרצה בחוג לגיאוגרפיה במכללה האקדמית אורנים ובבי"ס לאודר לממשל במרכז הבינתחומי בהרצליה, היתה השנה עמיתת מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) בתחום המזרח התיכון בן זמננו ועסקה במחקר בזירת עיראק.
לעינב תואר דוקטור במדע המדינה, תואר שני בדמוקרטיזציה וזכויות אדם ותואר ראשון בקרימינולוגיה ומדע המדינה.
עבודות המחקר האקדמיות שלה עסקו בתחום הפרדת דת ומדינה ומעמד נשים. הצטרפה לסגל האקדמי באורנים לאחר קריירה ארוכה במשרד ראש הממשלה, במהלכה בתפקידים שונים עסקה במחקר אסטרטגי, שיתוף פעולה איזורי ובינ"ל, בעיצוב מדיניות ובתכנון אסטרטגי. 
דנה סיון  
ד"ר דנה סיון

ד"ר דנה סיון היא מהנדסת אזרחית ומתכננת ערים, מרצה במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה במכללה האקדמית לחינוך אורנים ובחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת בר-אילן.
מחקריה של דנה עוסקים בסוגיות עכשוויות של תכנון ערים ואזורים וניהול מוניציפאלי בהקשרן החברתי-כלכלי.
עבודת הדוקטורט שלה עסקה ברבדים של "שונות" (diversity): זהות אתנו-לאומית, הבדלים על-רקע זיקה דתית והבדלים מעמדיים על רקע חברתי-כלכלי, בעיר מעורבת בהתהוות (כרמיאל).
מחקר נוסף בחן את הסיבולת העירונית לאור תהליכי פיתוח מואץ ואכלוס של שכונות חדשות בשולי הערים.
לצד עיסוקה באקדמיה דנה משמשת כיועצת תכנון אסטרטגי לרשויות מקומיות ולוועדות תכנון בתחום התכנון האורבני ורישוי הבנייה, והיא מנהלת את פרויקט החמ"ל החברתי בטכניון. 
דניאלה קופל  
ד"ר דניאלה קופל

ד"ר דניאלה קופל, תחום מחקר השפעת התהליכי העיור על קרקע וצומח, מלמדת קורסי אקולוגיה וסביבה, עוסקת ביעוץ בוטני ואקולוגי למיזמי פיתוח ולמוסדות הממשלה במסגרת הפרויקטים אנו מנסים לאזן בין צרכי הפיתוח לצרכי הסביבה למען הדורות הבאים המשלב תיכנון אקולוגי אקטיבי.
יובל כנען  
יובל כנען 

יובל כנען עוסק בחקר הגיאוגרפיה האנושית על היבטיה השונים, בדגש על תחומי הגיאוגרפיה החברתית, הגיאוגרפיה הפוליטית והגיאוגרפיה הצבאית.
כמו כן, עוסק באופן מעשי בתחום התכנון מזה כ-15 שנים, במסגרת עבודתו במשרד ממשלתי. בין היתר שימש כנציג במוסדות תכנון ארציים ומחוזיים.
משלים בימים אלו את עבודת הדוקטורט במסגרת התואר השלישי בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. עבודת המחקר עוסקת ביחסים בין ישויות גיאוגרפיות צבאיות ואזרחיות והבניית המרחב בישראל ומציגה ניתוח חדשני של ייצור המרחב.  
מוסמך לתואר שני בגיאוגרפיה מטעם אוניברסיטת חיפה ובוגר תואר ראשון בגיאוגרפיה ומדעי המדינה מטעם אוניברסיטת חיפה.


Footer Mobile