טופס נייח

תכנית הלימודים בחוג

שם התחום

שם הקורס

שנה

א'

שנה ב'

שנה ג'

שעות שנתיות

נקודות

שיעורי פקולטה

8 נק'

כתיבה אקדמית

 

 

1

2

קורסי בחירה פקולטתיים

 

 

3

6

 

לימודי חובה

32 נק'

מבוא לאסלאם ולהיסטוריה של המזרח התיכון

 

 

2

4

אמצעי תקשורת בעולם הערבי

 

 

2

4

מגדר בחברות מסורתית

 

 

2

4

ערבית מדוברת למתחילים

 

 

2

4

כלכלת המזרח התיכון בעת החדשה

 

 

2

4

הסכסוך הישראלי פלסטיני

 

 

2

4

גיאוגרפיה רגיונאלית של המזה"ת

 

 

2

4

האסלאם נוכח המודרניזציה במאה ה-20

 

 

2

4

סמינריון

 

 

2

6

לימודי

בחירה

14 נק'

מגדר בחברות מסורתיות (קורס נוסף בתחום)

 

2

4

מסמכים היסטוריים שעיצבו את פני המזה"ת כיום

 

1-2

2-4

מיעוטים במזרח התיכון

1-2

2-4

עיראק בעת החדשה

 

2

4

ייצוג האתוסים האסלאמיים במזה"ת כיום​

 

2

4

המזה"ת הקדם מודרני

 

2

4

ערבית מדוברת למתקדמים

 

2

4

הסכסוך הישראלי פלסטיני (קורס נוסף בתחום)

 

2

4

תקופת המנדטים בארצות ערב

 

2

4

תולדות יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה

 

2

4

כורדים וכורדיסטאן

 

2

4

מבוא לאומנות האסלאם הקדום

2

4

אומנות ולאומיות במזרח התיכון בן זמננו

2

4

רציפות ימי הביניים במזרח התיכון בן זמננו

 

2

4

המים כגורם לסכסוך ולשיתוף פעולה במזה"ת

 

2

4

אדם טבע ונוף בבקע הסורי אפריקאי

 

2

4

המזרח התיכון בעידן המלחמה הקרה

 

2

4

סוריה בעת החדשה

 

2

4

מז"ת עכשיו: תקשורת, פוליטיקה והיסטוריה

2

4

יחסים בין ערביים במאה ה-20

2

4

סה"כ

 

60

Footer Mobile