Contact Form

לימודי המזרח התיכון

​​​​​​תואר: B.A - בחוג ללימודי המזרח התיכון
תעודה: תעודת הוראה תוענק בחוג הבחירה השני​ ​
הלימודים בחוג מתמקדים בתהליכי עיצובו של המזה"ת,
בעיקר במאה ה-20 ובראשית המאה ה-21.


תכנית הלימודים כוללת קורסים עדכניים במגוון הדיסציפלינות: היסטוריה, סוציולוגיה, כלכלה, מדע המדינה, גיאוגרפיה, השפה הערבית ותרבויותיה, דת, אומנות ותקשורת.

נושאי הלימוד בחוג
  • היווצרות מדינות ערב  
  • מדינות המזרח התיכון כיום
  • יחסים בין ערביים
  • אומנות האסלאם ואומנות לאומית מודרנית גיאוגרפיה של המזה"ת
  • כלכלת המזה"ת
  • מים ונפט: אוצרות מסוכנים
  • אמצעי התקשורת ויצירת דעת קהל​


לצפייה בתקצרי הקורסים

Footer Mobile