טופס נייח

מחנכים טיפוליים

מחנכים טיפולים-מסלול זה מכשיר מחנכים ומורים במערכת החינוך להתמודד עם נוער בסיכון: למנוע נשירתם ממערכת החינוך ולתת מענה לצרכיהם הייחודיים. 

בשנה א -​ לימודים כלליים שמטרתם הכרות עם איפיונים הייחודיים לנוער בסיכון והמסגרות הייחודיות לנוער זה. 

בשנה ב - חשיפה לכלים ליצירת קשר משמעותי עם נערים, התנסות בשטח הכוללת יצירת קשר אישי עם נער\ה תוך ליווי אישי לתהליכים אישיים שהסטודנט עובר. 

שנה ג - העמקת הלמידה ומתן כלים לקשר אישי. בנוסף התמודדות ומתן כלים להנחיית קבוצת נערים. תוך ליווי אישי לתהליכים אישיים ומתן כלים להתמודדות אישית וקבוצתית עם מתבגרים. 

צוות ההתמחות כולל מרצים בעלי ניסיון רב בחינוך הפורמאלי ובלתי פורמאלי עם נוער בסיכון. ​
Footer Mobile