Contact Form

סיורים לימודיים

סיור סטודנטים ליוקנעם
סטודנטים בחוג ללימודי סוציולוגיה והחוג ללימודי אזרחות מסיירים ביוקנעם. הסטודנטים השתתפו בהרצאות בנושאי ייצוג נשים במגזר הציבורי ונפגשו עם סגן ראש העיר

סיור סטודנטים לזכרון יעקב ועין הוד
סיור סטודנטים של נחוג לסוציולוגיה והיסטוריה לקהילת בית אל בזיכרון יעקב, עין הוד ועין חוד​

Footer Mobile