Contact Form

סוציולוגיה

​​​​​​​​​​תואר: B.Ed - בחוג לסוציולוגיה
תעודה: תעודת הוראה בסוציולוגיה לבית הספר העל יסודי (ז' - י')​ ​​
​​​​
"חברה יכולה להתמודד עם שינויים, אתגרים ולנצל הזדמנויות רק אם ליחידים ניתנת האפשרות... לחשוב ולהעלות רעיונות חדשים"
אמיל דורקהיים, סוציולוג צרפתי, מראשוני הסוציולוגיה המודרנית
​​​​​​​​​​​​
סוציולוגיה מהווה תחום דעת העומד ביסוד למדעי החברה, כגון: כלכלה, מדעי המדינה, תקשורת, מנהל ועוד. 
תואר ראשון בסוציולוגיה מסייע לסטודנטים להבין את הכוחות החברתיים הפועלים סביבם ובכך לקבל תשתית והעצמה להוות סוכני שינוי. כמו כן לימודי הסוציולוגיה תורמים להבנת מוסדות חברתיים כגון: מערכת החינוך, המערכת הפוליטית, משפחה דת ועוד ואת תפקיד הפרט בהקשרים אלה. 

בוגרי החוג לסוציולוגיה יוכשרו להוראת הסוציולוגיה לביה"ס העל יסודי.
בוגרי חוג מצטיינים יוכלו להמשיך בלימודי הסוציולוגיה לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה.


במסגרת לימודי הסוציולוגיה נחשפים הסטודנטים לדפוסים תרבותיים שונים המסייעים בהיכרות של קבוצות תרבותיות שונות והיכולת לחשוב על החברה הישראלית בהקשרים רב-תרבותיים. תחומים נוספים שילמדו קשורים ליחסי מגדר, לתהליכי חיברות, אנתרופולוגיה, שסעים חברתיים וכן מקור אי השוויון בחברה הישראלית.

סיור סטודנטים לזכרון יעקב ועין הוד
סיור סטודנטים של נחוג לסוציולוגיה והיסטוריה לקהילת בית אל בזיכרון יעקב, עין הוד ועין חוד​

Footer Mobile