Contact Form

סוציולוגיה

​​​​​​​​​​תואר: B.Ed - בחוג לסוציולוגיה
תעודה: תעודת הוראה בסוציולוגיה לבית הספר העל יסודי (ז' - י')​ ​​
​​​​
"חברה יכולה להתמודד עם שינויים, אתגרים ולנצל הזדמנויות רק אם ליחידים ניתנת האפשרות... לחשוב ולהעלות רעיונות חדשים"
אמיל דורקהיים, סוציולוג צרפתי, מראשוני הסוציולוגיה המודרנית
​​​​​​​​​​​​
סוציולוגיה מהווה תחום דעת העומד ביסוד למדעי החברה, כגון: כלכלה, מדעי המדינה, תקשורת, מנהל ועוד. 
תואר ראשון בסוציולוגיה מסייע לסטודנטים להבין את הכוחות החברתיים הפועלים סביבם ובכך לקבל תשתית והעצמה להוות סוכני שינוי. כמו כן לימודי הסוציולוגיה תורמים להבנת מוסדות חברתיים כגון: מערכת החינוך, המערכת הפוליטית, משפחה דת ועוד ואת תפקיד הפרט בהקשרים אלה. 

בוגרי החוג לסוציולוגיה יוכשרו להוראת הסוציולוגיה לביה"ס העל יסודי.
בנוסף, יוכלו הבוגרים למצוא תעסוקה במגוון תחומים חברתיים, ביניהם חינוך בלתי פורמלי, ארגונים אזרחיים וקהילתיים, ארגוני שיווק ופרסום, חברות המנהלות רשתות חברתיות, חברות השמה, חברות לייעוץ עסקי ומשאבי אנוש.

בוגרי חוג מצטיינים יוכלו להמשיך בלימודי הסוציולוגיה לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה ולעסוק במחקר ובהוראה באקדמיה.


במסגרת לימודי הסוציולוגיה נחשפים הסטודנטים לדפוסים תרבותיים שונים המסייעים בהיכרות של קבוצות תרבותיות שונות והיכולת לחשוב על החברה הישראלית בהקשרים רב-תרבותיים. תחומים נוספים שילמדו קשורים ליחסי מגדר, לתהליכי חיברות, אנתרופולוגיה, שסעים חברתיים וכן מקור אי השוויון בחברה הישראלית.

​סיורים לימודיים להעצמת החיבור לתכני הלימוד
סטודנטים בחוג ללימודי אזרחות ודמוקרטיה בסיור לימודי בבית המשפט בנצרת.
היכרות עם מערכת בתי המשפט, כניסה לדיונים ושיחה עם השופטת.

סיור סטודנטים לזכרון יעקב ועין הוד
סיור סטודנטים של נחוג לסוציולוגיה והיסטוריה לקהילת בית אל בזיכרון יעקב, עין הוד ועין חוד​

Footer Mobile