טופס נייח

תעודת מקצועית במדעי החברה

תעודה מקצועית  במדעי החברה 
תכנית ייחודית במסגרת לימודי החוץ (ק.מ.ה) בהוראת מדעי החברה המרחיבה את אפשרויות הוראת המקצוע בבתי הספר. 

תעודה בסיום התוכנית
תעודת התמחות בהוראת מדעי החברה בהלימה למקצוע מדעי החברה הנלמד ל- 5 יח' בגרות. התעודה תינתן בסוף התוכנית כחלק בלתי נפרד מאישור הזכאות לתואר.

קהל היעד
סטודנטים שנה א' ו- ב' בחוג לסוציולוגיה

תקופת ההכשרה
תקופת הלימודים לתואר (3 - 4 שנים)

הדרישות
  • קורס סמסטריאלי חובה "להיות מורה למדעי החברה: מדעי החברה והוראתם" המקנה ידע במדעי הסוציולוגיה והפסיכולוגיה בהתאם להוראתם לבגרות בבתי ספר תיכון. את הקורס תלמד גב' ענבל מעודד – המורה למדעי החברה והמדריכה המחוזית בתחום. הקורס לא ייתן נ"ז ללימודי התואר אלא תעודה בלבד.

10 נ"ז מתוך הקורסים הבאים לבחירה (הקורסים נלמדים במסגרת החוג לסוציולוגיה)
1. דת, חילוניות ומדינה/סוציולוגיה של הדת 2 נ"ז
2. המקורות הרעיוניים של מדעי החברה 2 נ"ז
3. מבוא לאנתרופולוגיה 2 נ"ז 
4. מבוא לסוציולוגיה 2 נ"ז
5. מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז
6. מדיניות תרבות בישראל – מדינה, אומנות וחברה 2 נ"ז
7. סוציולוגי​ה של האינטרנט 2 נ"ז
8. פסיכולוגיה חברתית 2 נ"ז
9. ריבוד, אי-שוויון והדרה 2 נ"ז
10. תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות 2 נ"ז


שכר לימוד

תוספת שכ"ל - 480 ₪ 

בואו להרחיב את אפשרויות התעסוקה שלכם
באמצעות קבלת תעודה מקצועית ייחודית בהוראה משולבת של שני תחומי-הדעת (סוציולוגיה ופסיכולוגיה) בהלימה עם המגמות של רוב בתי הספר התיכוניים!

Footer Mobile