חלקת פרפרים

חלקה זו נועדה להדגים מגוון צמחים עבור גינה ידידותית לפרפרים. נשתלו בה צמחים המהווים מקור צוף להזנת הפרפרים וצמחים פונדקאים, המשמשים מקום הטלה לנקבות של מינים שונים של פרפרים לצורך הקמת דור המשך. 
הפרפרים הם יצורים יפים המשמשים מקור השראה בתחומי האומנות והמדע. תפקודם של הפרפרים בהאבקה ומיקומם במארג המזון מקנה להם חשיבות אקולוגית גבוהה והם נחשבים כסמן ביולוגי חשוב ואמין ללמוד השינויים החלים במערכות אקולוגיות. 
למידע נוסף אודות הפרפרים בגן הבוטני
Footer Mobile