מאגר בעלי חיים

​​פרפרים בגן הבוטני

בעקבות ניטור רציף שהחל בחודש מרץ 2010 נמצאו באורנים 36 מיני פרפרים המייצגים את כל המשפחות הידועות בארץ, ביניהם פרפר נדיר יחסית: צבעוני קשוט

לחץ ללוחות זיהוי לכל מיני הפרפרים שנצפו באורנים


עטלפים
על פי נתונים שנאספו על ידי הסטודנט עידן טלמן ביולי 2010 פעילים בגן הבוטני כשישה מינים של עטלפי חרקים:​

עטלפון לבן שוליים - >Pipistrellus kuhli
נשפון -sp. Myotis (קשה לזהות את המין)
פרסף (בהיר או חיוור)- Rhinolophus mehelyi
אשמן גדול - Taphozous nudiventris
יזנוב גדול - Rhinopoma microphyllum
אפלול מצוי - Eptesicus serotinus (זיהוי לא ודאי) ​

הנתונים נאספו בשעות הערב בעזרת מכשיר(Anabat) המקליט את קריאות האקולוקציה של העטלפים שהונח במקומות שונים בגן הבוטני ובקמפוס. המכשיר מתרגם את המידע המוקלט לסונוגרמות באמצאותן ניתן להפריד בין הקריאות השונות של המינים השונים וכך לזהותם.

המכשיר הונח בשעות היום וע"י כיוון טיימר פנימי הופעל אוטומטית למשך כל שעות החשכה בהן פעילים העטלפים (כולל חצי שעה לפני השקיעה).


​ ​ ​ ​ ​​
Footer Mobile