מחקרים

מחקרים המתבצעים בגן הבוטני באורנים בשנת הלימודים – תש"ע (2009-2010)

א. מחקרים ביוזמה ובאחריות הגן הבוטני:

ניטור פרפרים באורנים – השוואה בין אזור הצומח הטבעי בגן הבוטני לגינון האורבני של השדרה המרכזית בקמפוס.
המחקר נערך בשיתוף עם ד"ר יורם ירושלמי וסתו טלל (אוניברסיטת חיפה – אורנים) , ד"ר מיכל (מוקי) גרוס (הגן הבוטני, מכללת אורנים) , רחלי שוורץ-צחור (פארק הטבע- רמת הנדיב, זיכרון יעקב)

תקציר  |  לוחות זיהוי

ב. מחקרים הנעזרים בשרותי הגן

1. תזמון הפריחה בכלנית המצויה: האם מושפע מהתנהגותן של חיפושיות מאביקות?
הכלניות המצויה פורחת בתחילת האביב, ומסמנת את ראשיתו של גל פריחה של צמחים בעלי פרחים גדולים, שטוחים, ואדומים (כגון נוריות, פרגים וצבעונים). כל הצמחים הללו מואבקים על ידי חיפושיות מקבוצת זבליות הפרחים, הניזונות מהאבקה שבפרחים. אנו בוחנים את העדפות ההזנה של החיפושיות כאשר עומדים לרשותם פרחי כלנית ופרג באותו הזמן. אנו מקווים להסיק מהעדפות אלו האם תזמון הפריחה בכלנית, שאינו חופף לפריחת הפרג, יכול להשפיע על סיכויי הכלנית לזכות בביקורי מאביקים.
המחקר נערך בשיתוף עם פרופ' אבי שמידע (האוניברסיטה העברית), פרופ' אמוץ דפני (אוניברסיטת חיפה) ודר' עפרית שביט (בית חינוך גאון הירדן).

2. חיפוש בני זוג בחיפושיות מאביקות, והשפעתו על גודל פרח בפרג
חיפושיות מקבוצת זבליות הפרחים מבלות שעות ארוכות באביב על פרחים אדומים (כגון כלניות, פרגים ונוריות), ועוסקות בלינה, אכילה והזדווגות. תצפיות שדה הראו שכל הפעילויות הללו שכיחות יותר על פרחים בעלי עלי כותרת גדולים מאשר על פרחים קטנים בני אותו מין. אנו בוחנים האם ההעדפה לפרחים גדולים עשויה לשפר את הצלחת החיפושיות באיסוף מזון ומציאת בני זוג בפרג. שני הגורמים הללו עשויים להביא לברירה של עלי כותרת גדולים. המחקר נערך בשיתוף עם פרופ' אבי שמידע (האוניברסיטה העברית), פרופ' אמוץ דפני (אוניברסיטת חיפה) ודר' עפרית שביט (בית חינוך גאון הירדן).

3. תפקיד ה "דגל" במרווה הדגולה במניעת הרביבוריה
לצמחי המרווה הדגולה תפרחות אנכיות, שבראשן ציצת עלים גדולים, סגולים ובולטים המכונה "דגל". הדגלים מושכים מאביקים אל התפרחות, בעיקר ממרחק. בנוסף, פיגמנט האנתוציאנין שבדגלים עשוי לדחות חרקים ויונקים הרביבורים מלאכול את הצמחים. אנו בוחנים את תכולת האנתוציאנין בדגלים ובעלים של המרווה, ואת קצב האכילה של מרוות בעלות וחסרות דגלים על ידי חגבים ועיזים.
המחקר נערך בשיתוף עם פרופ' אבי שמידע (האוניברסיטה העברית), דר' יורם גרשמן ואיתי דודק (אוניברסיטת חיפה – אורנים).
Footer Mobile