הדר - מובייל

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/content/community/gender/docs/logo-mob.png

המרכז למחקר שוויון מגדרי

מטרת המרכז היא לקדם מחקר בין-דיסציפלינרי והוראה בתחום השוויון המגדרי במטרה לקדם שוויון מגדרי בפועל בחברה הישראלית.

אנו במרכז מאמינים כי שוויון מגדרי אמיתי פירושו הנכחה סימטרית של סוגיות הקשורות הן לגברים והן נשים, תוך גילוי רגישות לצרכים, לזכויות ולמצוקות של אלה גם אלה.

המרכז אמון על ייצור ידע מחקרי, תחזוקו, ותרגומו לפעילות מעשית כגון:
הוראה והכשרת סטודנטים, עריכת ימי-עיון והשתלמויות, כתיבת ניירות עמדה, פרסומי מחקרים, הקמת ארכיון וכו‘. זאת תוך מחוייבות לערכים של חופש ביטוי אקדמי, פלורליזם רעיוני וחשיבה ביקורתית, שהם נשמת אפה של האקדמיה המודרנית ושל הדמוקרטיה.

הצורך במרכז זה התעורר לנוכח המציאות האקדמית הישראלית המתאפיינת באופן בולט בעיסוק דל מאד בשוויון מגדרי באופן סימטרי וללא הטיות או צנזורה. צורך זה מקבל משנה תוקף, משום שכיום הן נשים והן גברים סובלים מאפליות שונות בחברה בישראל. על כן, חיוני לתת בימה אקדמית למחקר וחשיבה באשר
לכל קשת האפליות המתייחסות למגדר. ראוי והגיוני גם לפעול לתיקון מגדרי של כלל האפליות יחדיו, נשים וגברים. המרכז יפעל לקידום זכויות גברים ונשים כאחד ולהטבת מעמדם בשדות החברתיים השונים: האקדמי, החברתי, המשפחתי, התרבותי והמשפטי.

חשוב להדגיש כי מחקר וחשיבה המנכיחים גם את תחום זכויות גברים (כבני אדם שזכויות יסודיות שלהם מופרות פעמים בשדות חברתיים שונים) לצד ובנוסף לתחום זכויות נשים, לא רק שאינם מאיינים את המאבק הצודק למען זכויות נשים, אלא שהם מחזקים אותו, באשר הם נשענים עליו, תוך העצמתו והרחבתו. אדרבא,
ספקות שישנם באשר לחשיבות ההגנה על זכויות האדם של גברים מדגישים ביתר שאת את חשיבותו של מרכז לשוויון מגדרי הפועל ברוח סימטרית תוך התעקשות בלתי מתפשרת על כבודו של כל אדם וחתירה לקידום זכויות אדם לנשים ולגברים כאחד.

המרכז מהווה אכסנייה לקהילת חוקרות וחוקרים שתרחיב את מנעד הסוגיות
המחקריות הנדונות בתחום, ותהיה פתוחה לחשוב באופן יצירתי, ביקורתי
ומתוחכם, תוך יצירת קשרים בין ידע מגדרי לבין מחקר בתחומי מחשבה אחרים.

מייסד וראש המרכז: ד"ר קצ'רגין עופר
Footer Mobile