טופס נייח

שותפים

עיריית בית שאן

קרן רש"י
בין הקרנות הפילנתרופיות הגדולות והמשפיעות בישראל,
היא קרן פרטית ועצמאית המקדישה את מאמציה לקידום אוכלוסיות מוחלשות, במיוחד ילדים, בני נוער וצעירים. פעילותה מתמקדת בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ובמתן מענים בתחומי החינוך והרווחה היוצרים הזדמנויות ומאפשרים מוביליות חברתית.

פדרציית קליבלנד
פדרציית קליבלנד היא הגוף הפילנתרופי המאגד את 80,000 יהודי קליבלנד, אוהיו. הפדרציה פועלת בתוך הקהילה ומחוצה לה לקידום ערכי הקהילה


גשר לעתיד
הוקמה בשנת 2005 מתוך מטרה לפעול לצמצום פערים בין מרכז לפריפריה תוך התמקדות ברמת הרשות והאזור. תפיסת היסוד של גשר לעתיד אומרת, כי תהליכי שינוי ברמת הרשות צריכים לקחת בחשבון את כלל סוגי ההון המתייחסים לתושב כאינדיבידואל, לקהילה, לפוליטיקה המקומית, למצב הכלכלי של התושבים והרשות, לתשתיות הפיסיות, התחבורתיות, תכנוניות ולאיכות החיים.   
מודל זה נקרא, מודל  האקוסיסטם, ואנו בגשר לעתיד היינו מהראשונים לפעול על פיו. גשר לעתיד פועלת מכוחה ותרומתה של פדרציית קליבלנד

עתודות צפון
שותפות בין קרן 'ראסל ברי', אגף 'עתודות לישראל' במשרד ראש הממשלה וארגון מעוז. מטרתנו לפעול למול האתגרים הגדולים ביותר באזור הצפון בתחומי הבריאות, התעסוקה והמרחב המקומי – באמצעות מודל פעולה הנשען על שילוב שלושת
השותפים. יחד, שותפות זו מוכוונת לקדם מנועי צמיחה צפוניים באמצעות יצירת אמון ואחריות אזורית משותפת לקידום צמיחה
מכלילה בצפון.
Footer Mobile