לוח השנה האקדמית - תשע"ד (2014-2013)

כמכללה רגישת תרבות, מכללת אורנים מכבדת את החגים הקדושים לסטודנטים ולמרצים הבאים בשעריה.
לפרטים על מועדי החופשות בתקופת החגים של אוכלוסיות היעד השונות, והנחיות לגבי מדיניות ההיעדרות משיעורים במהלך החגים הקדושים

נא לחצו כאן
»

 סמסטר א' - סמסטר חורף

 יום ראשון, ט"ז בחשוון, 20.10.13

אירוע פתיחת השנה
(מטעם אגודת הסטודנטים: תואר ראשון והכשרת אקדמאים להוראה) - הפסקת לימודים
יום חמישי, כ"ז בחשוון, 31.10.13
בין השעות 13:45-11:30 (מתחם הספרייה סגור במהלך האירוע - ספרייה, 'מעיין' ו- 'קשת' וכן מרכז צווייג)
טקס יום השנה לרצח יצחק רבין ז"ל

 

הטקס יתקיים בין השעות  11:30-10:45.

במהלך הטקס הספרייה תהיה סגורה.

חופשת חנוכה
יום ראשון, כ"ח בכסלו, 1.12.13

אירוע חג החגים
מטעם אגודת הסטודנטים: תואר ראשון והכשרת אקדמאים להוראה) - הפסקת לימודים

                 
יום רביעי, ט"ו בטבת , 18.12.13 בין השעות
13:45-11:30 (מתחם הספרייה סגור במהלך האירוע - ספרייה, 'מעיין' ו- 'קשת' וכן מרכז צווייג)

סיום סמסטר א'


יום שישי, כ"ג בשבט, 24.1.14 בשעה 13:30

חופשת סמסטר א'
מיום ראשון, כ"ה בשבט, 26.1.14
עד יום שישי, כ"ח באדר א', 28.2.14

כנס "מחקר, עיון ויצירה באורנים"

 

יום שני, י' באדר א', 10.2.14

 

 סמסטר ב' - סמסטר אביב

                     

  יום ראשון, ל' באדר א', 2.3.14

חופשת פורים


יום ראשון, י"ד באדר ב', 16.3.14
חופשת פסח
מיום רביעי, ט' בניסן, 9.4.14
עד יום שלישי, כ"ב בניסן, 22.4.14.
(מתחם הספרייה סגור בחול המועד - ספרייה, 'מעיין' ו- 'קשת' וכן מרכז צווייג).
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן, 23.4.14
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 


יום שני, כ"ח בניסן, 28.4.14
התכנסות ומהלך הטקס: 10:45-9:45.

הפסקת לימודים - 9:30 עד 11:00.

(מתחם הספרייה סגור במהלך הטקס - ספרייה, 'מעיין' ו- 'קשת' וכן מרכז צווייג).


בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה - יום ראשון, כ"ז בניסן, 27.4.14 הלימודים יסתיימו בשעה 17:15.
הספרייה תיסגר בשעה .19:00

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה

 


יום ראשון, ד' באייר, 4.5.14.
התכנסות ומהלך הטקס:  12:00-11:15.

הפסקת לימודים - 11:00 עד 12:15.

הלימודים יסתיימו ביום זה בשעה 15:30.
(מתחם הספרייה סגור במהלך הטקס וכן משעה 16:00 ואילך - ספרייה, 'מעין' ו- 'קשת'  וכן מרכז צווייג)


יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

ופעולות האיבה 
(חופשה מלימודים)

יום שני, ה' באייר, 5.5.14

חופשת יום העצמאות


יום שלישי, ו' באייר, 6.5.14

יום הסטודנט

              י
יום רביעי-חמישי, כ"א-כ"ב באייר, 22-21.5.14. ביטול השיעור האחרון המתחיל ב- 17:30.

טקס הענקת תארים ותעודות תואר שני יום רביעי, כ"ח באייר, 28.5.14

טקס הענקת תארים ותעודות תואר ראשון

יום חמישי, כ"ט באייר, 29.5.14

אירוע סיום השנה
מטעם אגודת הסטודנטים: תואר ראשון והכשרת אקדמאים להוראה) - הפסקת לימודים

יום ראשון, ג' בסיון 1.6.14  

בין השעות 13:45-11:30 (מתחם הספרייה סגור במהלך האירוע - ספרייה, 'מעיין' ו- 'קשת' וכן מרכז צווייג)

טקס חלוקת מלגות הצטיינות


יום שני, ד' בסיוון, 2.6.14

חופשת חג השבועות


מיום שלישי, ה' בסיוון, 3.6.14
עד יום שישי, ח' בסיוון, 6.6.14
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י' בסיוון 8.6.14.


אירוע פרידה מהפורשים
ואירוע סיום שנה

              
יום חמישי, 19.6.14 כ"א בסיוון.

סיום סמסטר ב' יום שישי, כ"ב בסיוון, 20.6.14 בשעה 13:30

בחינות מועד א'


מיום ראשון, כ"ד בסיוון, 22.6.14
עד יום שישי, כ' בתמוז, 18.7.14

בחינות מועד ב'  
מיום ראשון, כ"ב בתמוז, 13.7.14
עד יום שישי, י"ב באב, 8.8.14
 
 

 לוח שנה אקדמית - תשע"ה   

 לוח שנה אקדמית שנים קודמות

Footer Mobile