אודות המרכז

המרכז לקידום ההוראה באורנים הוקם בספטמבר 2010, מתוך הבנה כי כמוסד אקדמי עלינו לפעול לקראת מצוינות פדגוגית במכללה, וכי כמוסד להכשרת מורים עלינו לספק לפרחי ההוראה הלומדים במוסד חוויית למידה ברמה גבוהה אשר תשביח את לימודיהם ותשמש להם כ-modeling לעבודתם כמורים בעתיד.

המרכז מציע לסגל המכללה אפשרויות סיוע ופיתוח פדגוגיות ברמת הפרט, ברמת החוג/תכנית, ברמה הפקולטתית וברמה המכללתית, כחלק מתפיסה של למידה לאורך החיים (life-long learning). הכלים בהם נעשה שימוש כוללים, בין השאר, פגישות אישיות, סדנאות חד-פעמיות, השתלמויות סמסטריאליות או שנתיות, מפגשי תכנון עם מרצים ובעלי תפקידים, והשתתפות פעילה ביוזמות מכללתיות שונות. כמו כן מקיים המרכז כנס שנתי העוסק ביצירתיות בהוראה ומעלה על נס חדשנות פדגוגית מסוגים שונים. בנוסף, משתתף סגל המרכז ביוזמות בינלאומיות בתחומי עיסוקו וחבר בארגון מרכזי קידום ההוראה הארצי המקדם תחום זה בכל המוסדות האקדמיים בישראל.

 
Footer Mobile