שאלת יעץ מרחוק

​מענה לשאלות קוראים באמצעות הדואר האלקטרוני; מיועד למורים ולתלמידי המכללה הזקוקים לעזרה בעת שהותם מחוץ לספריה.
המידע שניתן במסגרת השירות המקוון הינו ראשוני בלבד ומכוון את הקורא לחיפוש עצמאי ומעמיק יותר.

לדוגמא:
  • מידע על שירותי הספריה
  • הצעות למקורות מידע שניתן לפנות אליהם
  • איתור פריט בספרית המכללה
  • השלמת ציטוט ביבליוגרפי
  • בדיקה של עובדה היסטורית/מדעית וכו'
 
התשובות לפניות ניתנות תוך כ - יום עבודה מקבלת הבקשה.

טופס בקשה ליעץ


Footer Mobile