ספרים

  • חובה להוסיף את מספר DOI במידה וקיים בצורה הבאה:  https://doi.org/10.xxxx

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של המחבר (שנת הוצאה). שם הספר. שם ההוצאה.

מורקמי, ה' (2009). אחרי החשכה. כתר.

.ابو عصبة، خ. (2003). أزمة التربية للقيم في المدرسة العربية. معهد مسار للابحاث والتخطيط                         والاستشارة التربوية.

Piotrowska, A. (2014).Psychoanalysis and ethics in documentary film. Routledge.

איזכור בגוף העבודה:

(מורקמי, 2009)  / ( Piotrowska, 2014)

שמות משפחה, שמות פרטיים של שני המחברים (שנת הוצאה). שם הספר. שם ההוצאה.

גרייבס, ר' ופטאי, ר' (1967). מיתוסים עבריים. מסדה.
أحمد، م. وعبدالله، م. (1990). طفولة موازية : نظرة اخرى على عالم الاطفال. مكتبة الهدى للنشر.

Moran, A., & Toner, J. (2017).A critical introduction to sport psychology . Routledge.

איזכור בגוף העבודה:

(גרייבס ופטאי, 1967)   /  ( Moran & Toner, 2017)

שמות משפחה, אות ראשונה של שמות פרטיים של כל המחברים (שנת הוצאה).

שם הספר. שם ההוצאה.


שקולניק, א', רפופורט, א',  סקסון, א', שולסקי, ז', לבני, מ', שניידר, פ' ונפומנשי , ש' (1992).
תתחילו לחשוב. כפיר.

Haile, L., Gallagher, M., & Robertson, R. J. (2015). Perceived exertion laboratory manual: From standard practice to contemporary application. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1917-8

איזכור בגוף העבודה:

(שקולניק ואחרים, 1992)  / ( Haile et al., 2015)

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (עורך). (שנת הוצאה). שם הספר. שם ההוצאה.
כשר, א' (עורך). (1983). המרד הגדול: הסיבות והנסיבות לפריצה. מרכז זלמן שזר.
غالي، ش. (معد). (1989). نجيب محفوظ ابداع نصف قرن. دار الشروق.

Sana, V.D. (Ed.). (1998).Field of offerings: Studies in honor of Rafael Patai. Fairleigh Dickinson University Press.

איזכור בגוף העבודה:

(כשר, 1983)  / (  Sana, 1998)

שפיר, ג' , אלדר,ע' וגלעדי, ח' (עורכים). (2000). בינה מלאכותית בשנות האלפיים. מאגנס.

Brooker, L., & Woodhead M. (Eds.). (2008). Developing positive identities.  Open University.

איזכור בגוף העבודה:

(שפיר ואחרים, 2000)  / ( Brooker & Woodhead, 2008)

שם משפחה של מחבר המאמר, אות ראשונה של שם פרטי (שנת הוצאה). שם הפרק/מאמר. בתוך אות ראשונה של שם פרטי של העורך שם משפחה של העורך (עורך/עורכים), שם הספר הערוך(עמודים של הפרק/מאמר). שם ההוצאה.


אפרתי, נ' (2009). הופעת תנועות נשים במזרח התיכון וביטוייה בעיראק. בתוך ר' רודד ונ' אפרתי (עורכות), נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים (עמ' 52-27). מאגנס.
جويطي، ع. (2003).الشعر مذاق التاريخ. في م. برادة (معد)،حولات مفهوم الالتزام في الادب العربي الحديث ت (ص. 225-246). دار الفكر.

Shah, T. H. (2018).Big data analytics in higher education. In S. M. Perry (Ed.), Maximizing social science research through publicly accessible data sets (pp. 38-61). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3616-1

איזכור בגוף העבודה:

(אפרתי, 2009) / ( Shah, 2018)

שם משפחה של מחבר הספר, אות ראשונה של שם פרטי (שנת הוצאה). שם הספר.

שם הסדרה (מס' הסדרה). שם ההוצאה.


אטקס, ע', דוד, א' ויוסף, ד' (עורכים). (1999).מחקרי חסידות. מחקרי ירושלים במחשבת ישראל (כרך טו). המכון למדעי היהדות.

رياض، س. (2010).  تنمية المهارات اللغوية واللفظية.  سلسلة البناء النفسي للطفل (3). الصحوة

Gruber, M. I. (1995).Women in the Biblical world: a study guide . ATLA bibliography series (No. 38). American Theological Library Association.

איזכור בגוף העבודה:

(אטקס ואחרים, 1999) / ( Gruber, 1995)

בספר מתורגם יש לציין את המתרגם ואת שנת הפרסום המקורית (אם ידועה)

שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי (שנת הוצאה). שם הספר(אות ראשונה של השם הפרטי ושם משפחה של המתרגם, מתרגם). שם ההוצאה. (פורסם במקור בשנת xxxx)


זינגר, י"ב (2011).  בית הדין של אבא (ב' רובינשטיין, מתרגם). הקיבוץ המאוחד. (פורסם במקור בשנת 1956)
أبراهام، س. (1985).. العرب في امريكا :دراسات عن الجاليات العربية الامريكية‬ . (ترجمة: س. جلالي).  مؤسسة سجل العرب

Marklund, L. (2011).Exposed (N. Smith, Trans.). Random House. (Original work published 1999)

אזכור בגוף העבודה

(זינגר, 2011/1956) /  (Marklund, 1999/2011)

שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי (שנת הוצאה). שם הספר(אות ראשונה של השם הפרטי ושם משפחה, מאייר). שם ההוצאה.


שנהב, ח' (תשל"ב). מיץ פטל (ת' ריקמן, מאייר). עם עובד.

Thomson, P. (2003).The Squeaky, Creaky Bed (N. Daly, Illus.).   

Doubleday.

מומלץ לציין את מספר המהדורה למעט מהדורה ראשונה

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (שנת הוצאה). שם הספר(מס' מהדורה). שם ההוצאה.

-    באנגלית נכתוב את מספר מהדורה בצורה הבאה: 2nd ed. / 3rd ed. / 1995 ed.


גרוסמן, ד' (2001). גן ריקי: מחזה בשתי מערכות(מהד’ חדשה ומעודכנת)‬. ‬הקיבוץ
       המאוחד.

بولس، ح. (2012). .القصة العربية الفلسطينية في اسرائيل خلال نصف قرن (طبعة جديدة). أ. دار الهدى
Lipman, M.S. (2003). Thinking in education (3rd ed.). Cambridge University Press.

שם של המשרד הממשלתי (שנת הוצאה). שם הספר. שם ההוצאה.

משרד החינוך (1998). והנצח - זו ירושלים. מנהל חברה ונוער.

اسرائيل. وزارة المعارف والثقافة والرياضة (1997).مسيرة نحو الديمقراطية في اسرائيل :كتاب تدريس المدنيات.المؤلف

National Center for Education Statistics (1968).  Definitions of student personnel terms in higher education. U.S. Department of Health, Education, and Welfare.

איזכור בגוף העבודה:

(משרד החינוך, 1998) /  ( National Center for Education Statistics, 1968)

מתחילים משנת הוצאה הכי קודמת


אטווד, מ' (2006). בז ודניאלה. כנרת.

אטווד, מ' (2010). האוהל. דביר.

Fujishin, R. (2018).The natural speaker (9th ed.). Routledge.

Fujishin, R. (2020).Natural bridges: A guide to interpersonal communication . Routledge.

שאריק, צ' (2019 א). יש חדש תחת השמש. דביר.
שאריק, צ' (2019 ב). חדשנות בתחום המדיה. דביר.

Fletcher, D. P. (2018a). Disrupters: Success strategies from women who break the mold. Entrepreneur Press.

Fletcher, D. P. (2018b). Motherhood and success strategies. California Press.

איזכור בגוף העבודה:

(שאריק, 2019א) /  ( Fletcher, 2018b)

Footer Mobile