אנציקלופדיות ומילונים

בדרך כלל מאזכרים רק את הערך הספציפי מתוך אנציקלופדיה או מילון!

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של העורך (עורך / עורכים). (שנת הוצאה).

שם האנציקלופדיה (מהדורה, מספר כרכים). שם ההוצאה.


שינפילד, י' (עורך). (2007). האנציקלופדיה הישראלית לרפואה. משכל.

Strawn, B. A. (Ed.). (2015).The Oxford encyclopedia of the Bible and law. (Vols. 1-10). Oxford university press.

איזכור בגוף העבודה

(שינפילד, 2007) / ( Strawn, 2015)

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של המחבר של הערך (שנת הוצאה). שם הערך.
בתוך שם האנציקלופדיה, כרך (עמודים). שם ההוצאה.

ברגמן, ש"ה (תשל"ג). מנדלסון, משה. בתוך האנציקלופדיה העברית, כרך כ"ג (עמ' 958 – 962). חברה להוצאת אנציקלופדיות.

Almgren, G. (2000). Community. In E.F. Borgatta & R. J. Montgomery (Eds.), Encyclopedia of sociology (pp. 362-369). Macmillan reference.

איזכור בגוף העבודה

(ברגמן, תשל"ג) / ( Almgren, 2000)

כאשר לערך ספציפי אין מחבר, הערך הופך להיות "המחבר"!

שם הערך, (תאריך). בתוך שם האנציקלופדיה, (כרך  X, עמודים). שם ההוצאה.

סינכרוניזם (1994). בתוך שם האנציקלופדיה (עמ' 140). כתר.

Goodman, Benny. (1989).In The penguin encyclopedia of popular music (p. 473). Penguin books.

איזכור בגוף העבודה

(סינכרוניזם, 1994) / ( Goodman, Benny, 1989)

אנציקלופדיה המקוונת או מילון מקוון כל הזמן מתעדכנים, כך שבדרך כלל אין לנו תאריך ספציפי וצריך להוסיף את התאריך של האחזור.

שם האנציקלופדיה או מילון (שנת הוצאה). שם הערך. בתוך שם המילון. אוחזר

שם המאגר. כתובת אינטרנט

רב-מילים. (ח"ת). אפזיה. בתוך מילון רב-מילים. אוחזר ספטמבר 19, 2020, מתוך  https://www-ravmilim-co-il.mgs.oranim.ac.il/Default.asp

Merriam-Webster. (n.d.). Procrastinate.In Merriam-Webster.com dictionary . Retrieved September 19, 2020, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/procrastination

איזכור בגוף העבודה

(רב-מילים, ח"ת) / (.Merriam-Webster, n.d)

שם הערך. (תאריך עדכון). בתוך ויקיפדיה.  כתובת URL


ערבות הדדית. (2020, יולי 26). בתוך ויקיפדיה. https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99%D7%AA


Bloodletting. (2020. August 26). InWikipedia . https://en.wikipedia.org/wiki/Bloodletting

איזכור בגוף העבודה

("ערבות הדדית", 2020) / ( Bloodletting", 2020")Footer Mobile