מקורות אלקטרוניים

אין לציין אתר אינטרנט בביבליוגרפיה (מידע ככלי ללא מחבר ותאריך)

יש לציין את האתר השלם רק בגוף הטקסט


אזכור בגוף הטקסט:

אורנים, מכללה אקדמית לחינוך, היא מוסד להשכלה גבוהה מתוך אתר מכללת אורנים (https://www.oranim.ac.il/)

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (שנת הוצאה). שם הספר. שם האתר או הוצאה. כתובת URL

אם אותו הספר יצא בגירסה מודפסת, אין צורך לציין שהספר שקראתם מקוון.

אם הספר יצא בגירסה מקוונת בלבד אז מצטטים באופן הבא:


לינדובסקי, א' (2018). השירים לעשירים. מנדלה מוכר ספרים. https://www.mendele.co.il/

Spahic, B. (2020). Electrical engineering without prior knowledge. Amazon. https://www.amazon.com/textElectrical-engineering-without-prior-knowledge-ebook/dp/B08JHZ52FQ/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=electronic+book+kindle&qid=1601389894&s=books&sr=1-5


אזכור בגוף העבודה:

(לינדובסקי, 2018)  /  (Spahic, 2010)

כאשר יש לנו מאמר מקוון עם כל הפרטים שכוללים את מספר הגליון ואת העמודים, לא צריך להוסיף את הקישור, רק את מספר DOI  אם קיים.

אם חסר לנו מספרי עמודים, צריך להוסיף את הקישור למאמר.

Geraghty, S., Lauva, M., & Oliver, K. (2016). Reconstructing compassion: Should it be taught as part of the curriculum?British Journal of Nursing ,25 (15), 836-839. https://doi.org/10.12968/bjon.2016.25.15.836

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (תאריך מלא). שם הכתבה.

שם העיתון. כתובת אינטרנט.

שטרנגר, ק' (2009, 16 באוקטובר). פרס הנובל  האחרון?  הארץOnline    .http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1121465.html


منصور، ف. (2013، 06 فبراير). الديمقراطية الغربية والعالم العربي.


http://www.panet.co.il/online/articles/63/68/S-642452,63,68.html

Dougherty, C. (2010, October 25). New library technologies dispense with librarians.Wall Street Journal . http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304354104575568592236241242.html

אזכור בגוף העבודה:

(שטרנגר, 2009)     /   (Dougherty, 2010)


מאמר מכתב עת מקוון (לא פורסם בגירסה מודפסת):

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (תאריך). שם המאמר. שם כתב עת. אוחזר בתאריך מלא מתוך כתובת אינטרנט

בלוך, ב' (2019). עיר האדם. תקריב. אוחזר בספטמבר 12, 2020, מתוך

https://takriv.net/?s=%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94


امارة، م. و مرعي، ع .(2011) مسّمّيات هوّيّة العربّيّ  -الفلسطينّيّ  وتأطيرها في الواقع الإسرائيلّيّ .
الحصاد،1. استرجع

 http://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_lebr/asad_mag/Documents/AMARAfinal_(2).pdf

 

Perreault, L. (2019). Obesity in adults: Role of physical activity and exercise. UpToDate. Retrieved September 12, 2020, from https://www.uptodate.com/contents/obesity-in-adults-role-of-physical-activity-and-exercise  


אזכור בגוף העבודה:

(בלוך, 2019)  /  (Perreault, 2019)

אנציקלופדיה המקוונת או מילון מקוון כל הזמן מתעדכנים, כך שבדרך כלל אין לנו תאריך ספציפי וצריך להוסיף את התאריך של האחזור.

שם האנציקלופדיה או מילון (שנת הוצאה). שם הערך. בתוך שם המילון. אוחזר

שם המאגר. כתובת אינטרנט


רב-מילים. (ח"ת). אפזיה. בתוך מילון רב-מילים. אוחזר ספטמבר 19, 2020, מתוך  https://www-ravmilim-co-il.mgs.oranim.ac.il/Default.asp

Merriam-Webster. (n.d.). Procrastinate. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved September 19, 2020, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/procrastination

אזכור בגוף העבודה:

(רב-מילים, ח"ת) / ( Merriam-Webster, n.d.)

שם הערך. (תאריך עדכון). בתוך ויקיפדיה.  כתובת URL


ערבות הדדית. (2020, יולי 26). בתוך ויקיפדיה. https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99%D7%AA

Bloodletting. (2020. August 26). In Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Bloodletting

אזכור בגוף העבודה:

(“ערבות הדדית”, 2020) / ( Bloodletting”, 2020")

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (שנת הוצאה). שם הפרסום. שם האתר. כתובת URL


אלרן, מ' ואבן, ש' (2020). החוסן הלאומי בישראל בצל הקורונה. המכון למחקרי בטחון לאומי.
https://www.inss.org.il/he/publication/coronavirus-survey/

Deming, D., & Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER Working Paper No. 14124). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w14124


אזכור בגוף העבודה:
(Deming & Dynarski, 2008)

שם משרד ממשלתי. (שנת פרסום). שם הפרסום. כתובת URL


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2020). השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה. https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/297/19_20_297b.pdf


National Institutes of Health. (2003).Managing Asthma: A guide for schools (NIH Publication No. 02-2650). http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf

אזכור בגוף העבודה:

(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2020)  (National Institutes of Health, 2003)

משרד החינוך. (שנת פרסום). שם החוזר (חוזר מנכ"ל, שנה ומספר). כתובת URL


משרד  החינוך. (2011) .אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט (חוזר מנכ"ל, תשעב/4א). https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-4/HoraotKeva/K-2012-4-1-9-4-10.htm

אזכור בגוף העבודה:

(משרד החינוך, 2011)

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי או הכינוי (תאריך מלא). שם ההרצאה [סוג הפוסט]. שם האתר. כתובת URL


ברקי-גטניו, י' וברנשטיין, ג' (ח"ת). אורח חיים בריא ומקיים [מצגת PPT]. בית הספר יפה נוף. http://www.mada.yefenof.manhi.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=266705

Smith, C. (2017, October 13).AI and machine learning demystified [PowerPoint slides]. SlideShare. https://www.slideshare.net/carologic/ai-and-machine-learning-demystified-by-carol-smith-at-midwest-ux-2017


אזכור בגוף העבודה:

(ברקי-גטניו וברנשטיין, ח"ת)  /  (Smith, 2017)


שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי או הכינוי (תאריך מלא). שם הפוסט [סוג הפוסט]. שם האתר. כתובת URL


רח22 (2020, 14 בינואר). האם המשפחה יכולה להיות כת? [הודעה בפורם]. תפוז. אוחזר מתוך
http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=1571&messageid=1657739
 .65

Rampersad, T. (2006, June 8). Re: Traditional knowledge and traditional cultural expressions [Online forum comment]. Wipo. http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/weblog/theme_eight_how_can_cultual# comments


אזכור בגוף העבודה:

(רח22, 2020)  /  (Rampersad, 2006)

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי או הכינוי (תאריך מלא). שם הווידאו [וידאו]. שם האתר. כתובת URL

המחבר הוא  מי שהעלה את הוידאו

קריאף, מ' (2016, 22 בנובמבר). האם הומאופתיה עובדת? [וידאו]. יוטיוב. ttps://www.youtube.com/watch?v=SskUrSUdOKs

KenDBerryMD (2018, February 7).Most dangerous cooking oils in the world .

 [Video].Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=wPlHuXYI8v0


אזכור בגוף העבודה:

(קריאף, 2016)  /  (KenDBerryMD, 2018)

הרצאה, פוסטר או מצגת מתוך הכנס

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי (תאריך מלא). שם הפרסום [סוג הפרסום]. פרטי הכנס. URL

מישורי, ד' (2020, אפריל). ההסתה בשיח החיסונים [הרצאה]. הכנס הבינלאומי בנושא חיסונים והסכמה מדעת. https://www.educated-choice.co.il/order/

McDonald, E., Manessis, R., & Blanksby, T. (2019, July 7-10).Peer mentoring in nursing - improving retention, enhancing education [Poster presentation]. STARS 2019 Conference, Melbourne, Australia. https://unistars.org/papers/STARS2019/P30-POSTER.pdf

Footer Mobile