כללי רישום וציטוט ביבליוגרפי

​במהלך כתיבת עבודה אקדמית אנו חייבים לתת קרדיט לכל מי שאנחנו משתמשים בדבריו.
מתן הקרדיט נעשה בעזרת רשימה ביבליוגרפית לפי כללי ציטוט.
בעבודות המוגשות באורנים, משתמשים בדרך כלל בכללי הציטוט שנקבעים על ידי APA
בשיטת ה APA הרשימה הביבליוגרפית מסודרת לפי אלף בית בעברית ובאנגלית.
Footer Mobile