תזות ודיסרטציות

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של המחבר (שנת הוצאה).
שם הדוקטורט [חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, שם המוסד האקדמי ].

בנג'ו, ע' (1993). השיח הפוליטי של משטר הבעת' העיראקי [חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב].

Raban, D. (2002).Ownership and subjective value in the trading and sharing of information [Doctoral dissertation, University of Haifa].

بشارة, ح. (2011).بناء الشخصية المركزية من منظور جنسوي في أدب نوال السعداوي: دراسة طولية وعرضية [أطروحة دكتوراة ،  جامعة حيفا].

איזכור בגוף העבודה

(בנגיו, 1993) / ( Raban, 2002)

שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של המחבר (שנת הוצאה).
שם התזה(עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך ל..., שם המוסד האקדמי).

אלון, ט' (2003).הקשר בין רמת החשיבה של תלמידים על פי מודל ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה לבין מידת השימוש בכללים אינטואיטיביים בפתרון בעיות מדעיות ומתמטיות [עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב].

Fridman, A. (2005). Maternal mind-mindedness: Relations with maternal insightfulness and infant behavior at one year [Master's thesis, University of Haifa].


غنايم, ف. (2005).مساهمة طرائق تدريس بديلة في تحسين التعبير الكتابي للصف التاسع من المرحلة الاعدادية. [وظيفة ماجستير، كلية اورانيم].

דיסרטציה בפורמט אלקטרוני:
שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של המחבר (שנת הוצאה).
שם הדוקטורט (מס' פריט –  אם נלקח ממאגר) [עבודת דוקטורט, שם המוסד האקדמי].
שם המאגר. כתובת אינטרנט

Miranda, C. (2019).Exploring the lived experiences of foster youth who obtained graduate level degrees (Publication No. 27542827) [Doctoral dissertation, Pepperdine University]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2309521814.html?FMT=AI


שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי של המחבר (שנת הוצאה).
שם התזה(מס' פריט – אם נלקח ממאגר) [עבודת מוסמך, שם המוסד האקדמי].
שם המאגר. כתובת אינטרנט

Picklesimer, L. (2016).Kill for love (Publication No. 10099871) [Master's thesis, University of California]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1783578778.html?FMT=AI

Footer Mobile