אנחנו מחויבים לקוד האתי

*הקוד האתי של ספרני ישראל (הספרן)

עיקרי ערכי המקצוע 
הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע.
הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי על יסוד גישה חופשית למידע, ובעל מחויבות לטיפוח התרבות והמדעים, מתוך אחריות ציבורית וחינוכית. 
הספרן הוא בעל מחויבות לעודד את קהילת המשתמשים הפוטנציאלים של הספרייה שבאחריותו, לדעת על קיום הספרייה ולהשתמש בשירותיה. 

מקצועיות 
הספרן נוהג באופן מקצועי בכל פעולותיו בתחום הספרייה, שואף למצוינות מקצועית, מפתח את כישוריו ומיומנויותיו, מעדכן את ידיעותיו ופועל להתפתחות המקצועית של הספרייה, שלו ושל עמיתיו. 

רמת שירות 
הספרן מספק שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר תוך עמידה אחראית בדרישות המשתמשים. 
הספרן נותן תשובות שלמות ומדויקות ללא משוא פנים, לכל פניה לסיוע, על פי מדיניות שירות שוויונית. 
אם לספריה יש קהילת משתמשים מוגדרת, מותר לספרן לתת עדיפות במתן השירות לנמנים על אותה קהילה, לרבות הגבלת השימוש על-ידי אחרים. 

הימנעות מצנזורה 
הספרן בוחר ומשתמש בספרות מבלי לצנזר את החומר מבחינות של השקפה, דת או עמדה פוליטית, בתנאי שהחומר רלוונטי למטרות הספרייה ועומד בסטנדרטים שלה. 
הספרן אינו פוסל חומר רק מפני שהוא שנוי במחלוקת או עלול לפגוע ברגשות חלק מאוכלוסיית המשתמשים בספריה. 
הספרן אחראי לכך שהספרייה תספק חומר המייצג את מגוון הדעות בדבר הבעיות של ימינו, לפחות ברמת המגוון של המשתמשים והעניין שיש להם, ואינו מסיר חומר בגלל הסתייגויות של קבוצות לחץ, או כשמתעניינת בו רק קבוצת מיעוט מיוחדת. 
ספריות ישתפו פעולה עם אנשים, קבוצות ומוסדות התומכים בחופש הדיבור, ההבעה והפצת המידע. 

הגינות 
הספרן מבחין היטב בין דעותיו האישיות לבין אלה המייצגות את הספרייה או המוסד בו הוא עובד. הספרן לא מערב את דעותיו האישיות בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית, בגיבוש ובביצוע של מדיניות הספרייה. 

סודיות 
הספרן אינו מגלה איזה מידע משתמש ביקש או קיבל, ואינו מדווח באילו מקורות עיין ואיזה חומר שאל ו/או השאיל. 
הספרן דואג לכך שקהילת המשתמשים של הספרייה שבאחריותו תדע שחלה חובה לשמור על סודיות מקצועית בדבר השירות שהוא נותן למשתמשים. 

זכויות יוצרים 
הספרן יכבד את זכויות היוצרים כדין. 

*הועדה לאתיקה מקצועית של המועצה לספריות ציבוריות 1996 תשנ"ו ​
Footer Mobile