זכויות יוצרים

זיהוי מהיר של שימושים מותרים שיחשבו כשימוש הוגן:
1. שימוש בכ-חמישית מתוך ספר 
2. שימוש במאמר אחד מחוברת של כתב עת או מספר שהוא אסופת מאמרים
3. שימוש ביצירה שאינה ניתנת לחלוקה, בשלמותה (כגון: תמונה, צילום, טבלה, תרשים, שיר) 

Footer Mobile