השקות ספרים - תשפ"ב

השקה כפולה של משפחת כהן ואורית כהן שניר
הספר הראשון
מעשה ומחשבה בחקר המדעי: דיאלוגים על חקר וגילוי במדעים ובמתמטיקה, בנייה ופיתוח של פרויקטים מדעיים יצירתיים
ד"ר עמוס כהן ואורית כהן שניר
לחצו לצפייה בהשקה

הספר השני

בצֵל השלטון הנאצי: הקהילה היהודית בברסלאו 1933 – 1941 דגם של התמודדות עם בידוד ומצוקה
ד"ר תמר כהן גזית

תאריך: יום שני, ז' בסיוון תשפ"ב, 06.06.2022. שעה: 11:30 – 12:00
נהיה כולנו חלוצים: תנועת העבודה והעלייה מפולין, 1936-1923   
ד"ר רונה יונה
דוברת: פרופ' לילך לב-ארי
תאריך: א' בסיוון תשפ"ב 31.5.22
שעה: 11:30 – 12:00
לחצו לצפייה בהשקה


השקת ספר בין לאומית של פרופ' לריסה ארונין
שם הספר: An Advanced Guide to Multilingualism
דוברים: Prof. Felix Banda, Prof. Ulrike Jessner, Dr. Ute Limacher-Riebold
תאריך: י' אייר תשפ"ב 11.5.22
שעה: 11:00 – 12:00

 
השקה בין לאומית כפולה של ד"ר נורית קפלן תורן
הספר הראשון:
Parental involvement: practices, improvement strategies and challenges.
הספר השני:
Proceedings of the 2020 Oxford Symposium in school-based family counseling.

דברים: ד"ר ג'ויס אפשטיין וד"ר בריאן ג'רארד.
תאריך: ט' באדר 10.2.22
לחצו לצפייה בהשקה


"Massekhet Qiddushin Chapter 4: text, translation, and commentary" 
ד"ר ענת ישראלי
דברים: פרופ' טל אילן
תאריך: כ"ו בטבת 30.12.21
לחצו לצפייה בהשקה

 
Footer Mobile