צוות הספריה


מנהל הספרייה
רותם שומר
050-2044052

מנהל תחום השאלה ומידע
רותם שומר - 839

דלפק שירות - 720
צוות סטודנטים - 864

מנהלת תחום יעץ מחקר והדרכה
סמירה מחאמיד - 865

מידענים יעץ
בדרי בארי - 871
יעל מאיר - 870          
מירי איילי 871 דוא"ל:

מנהל תחום מדיה
אבינועם אלון - 50-6408825
869
050-5997713
מוקד שירות  - 877

מנהלת תחום טכני
ענת יטבת932

מקטלים
אירית נפתלי גבאי  - 932

מרכז ספרות ילדים
דוא"ל  
04-9838851      
851


Footer Mobile