external studies Contact

חינוך וקהילה בעידן הקורונה

שותפים, סטודנטים וחברים יקרים, עקב המצב הלא פשוט השורר בעולם, החלטנו לנסות לשמור על שגרה ככל הניתן במסגרת ההגבלות.
האתר הוקם על בסיס תחומי הידע של המרכז לקהילה מנהיגות והשראה (ק.מ.ה) במכללת אורנים  ונועד לשמש מקור מידע, תוכן וחוויות מתוך תחומי העיסוק שלנו.

גם בעת הזו הקהילה נושאת תפקיד חשוב, ותוך לקיחת אחריות אישית וערבות הדדית נוכל לצלוח את התקופה המאתגרת שבפניה אנו עומדים.
​​
Footer Mobile