טופס נייח

מיזם יכולות

מיזם יכולת - מרכז קמה באורנים

שילוב בתהליכים בית ספריים
בניית פרופיל הלמידה האישי יכולה להיות משולבת בתהליכים הבית ספריים ברמות שונות. תהליכי המטה-קוגניציה יכולים לתמוך בתהליכי שינוי פדגוגיים כגון:

  • למידה באמצעות פרוייקטים, למידה מותאמת אישית, למידה באמצעות מחשב וכדומה.

  • תמיכה במעברים בין כיתות ובתי ספר, ותמיכה בתהליכי בחירה של קורסים, מגמות ובתי ספר

  • בסיס ל"יום הורים אחר" ולשיח במימד אישי בין בית הספר לבין ההורים.

  • פרופיל הלמידה האישי לתלמיד בנוי כטקסט עשיר, ויכול להיות מוצמד לתעודת ההישגים של התלמיד.

  • תמיכה ומשוב על תהליכים בית ספריים, כגון תחום יחודיות בית ספרית והכנסת תכניות או פדגוגיות שונות.

  • סיוע בבחירת תכנים נוספים לבית הספר מתוך העדפות התלמידים.תמיכה בתהליך ההוראה השוטף
בנוסף לדוח העשיר לתלמיד, המורה מקבל דוח מקוצר עם תחומי החוזק ואופני הלמידה המועדפים על כל תלמיד. הדוח יכול להוות בסיס לשיחה מורה-תלמיד, והמורה יכול להעזר במידע זה בכדי לתמוך בשיפור הלמידה של כל תלמיד.


מה נדרש מבית הספר?

מילוי השאלון לוקח כשעה באמצעות מחשב.
מומלץ להעביר את השאלון פעמיים בשנה.

הפקת הדוחות היא אוטומטית, ומתבצעת על ידי מזכירות בית הספר: לא נדרשת הדרכה מיוחדת של המורים.
ניתן לשלב  שעות הדרכה בכדי להפיק את המירב מהעמקת תהליך מטה-קוגניטיבי בלמידה או מריכוז התוצאות ברמה הבית ספרית.

Footer Mobile