טופס נייח

שותפויות

​המרחב עובד בשיתופי פעולה עם כל המגזרים לקידום היוזמות.
בין שותפינו:
משרד החינוך, סילייס, אשוקה, אבטיפוס, מומוס, שייח אבריק וקרון הספרים
המרחב ליזמות חינוכית- חברתית באורנים
Footer Mobile