פריזמה - לומדים אחרת באורנים

אודות פריזמה באורנים

כללי
מהלך זה נולד מתוך רצון לנצל את ההתנסות הפדגוגית שנכפתה על כולנו בשנת הקורונה ולשמר מתוכה שלל כלים ופיתוחים שעשויים לשבח את דרכי ההוראה, להעשיר את חוויית הלמידה ולספק לסטודנטים מודלינג של הוראה מיטבית שאותה יוכלו לממש בעצמם כמורים.

המהלך כולו מובל ומונחה על ידי תמר זעפרן וד"ר דני מירז ועל ידי צוות הוראה מרחוק שכולל נציגות של הפקולטות, אגודת הסטודנטים ושל יחידות מינהליות שונות.

מטרות המהלך
  • גיוון דרכי ההוראה מתוך מטרה להגדיל ולהעמיק את  המעורבות הפעילה של הסטודנטים בתהליכי הלמידה.
  • שבירת גדרות של זמן ומקום בתהליכי ההוראה והלמידה.
  • מימוש הפוטנציאל הפדגוגי הטמון בכלי למידה מרחוק להרחבה, גיוון והעמקה של התנסויות הלמידה.

תכנית הפעולה
על מנת לקדם את המהלך הוחלט לפעול בארבעה מישורים:
  • ברמת המכללה  - החלטה על סדירות מארגנת לפיה בכל סמסטר יתקיימו שלושה מופעים של למידה אחרת, כל מופע יתקיים במשך שבוע שלם.  (שישה מופעים לאורך שנת הלימודים).
  • ברמת הפקולטה – תיאום בין החוגים/ התכניות ולמידה הדדית.  
  • ברמת החוגים/ התכניות – תכנון פדגוגי וקביעת מינון בין פעילויות משותפות (כנסים/ סיורים וכיוצ') לבין הוראה אחרת של חברות וחברי הסגל בקורסים שלהן/ם.
  • ברמת המרצה - התאמת הסילבוסים לתכנון הפדגוגי החדש באופן שיבטא את מופעי הלמידה האחרת.

תכנון זמנים
לו"ז שבועות למידה אחרת בפרישה לפי סמסטרים:

סמסטר א'
​מופע מס' 1 ​שבוע 4  31.10.21 – 5.11.21
​מופע מס' 2 ​שבוע 8 ​28.11.21 – 3.12.21
​מופע מס' 3 ​שבוע 11 19.12.21 – 24.12.21  שבוע פוליטי


סמסטר ב'
​מופע מס' 1 ​שבוע 4  6.3.22 – 11.3.21
​מופע מס' 2 ​שבוע 8 3.4.22 – 8.4.22
​מופע מס' 3 ​שבוע 14 22.5.22 – 27.5.22

Footer Mobile