פריזמה - לומדים אחרת באורנים

לו"ז שנתי

תכנון זמנים
לו"ז שבועות למידה אחרת בפרישה לפי סמסטרים:
סמסטר א'
שבוע 4
31.10.21 – כנס החוג להיסטוריה.
1.11.21 – פעילות לחוג לאזרחות, סיור להתמחות מנהיגות חח"ק ב'.

שבוע 8
28.11.21 – סיור החוג לאזרחות, סיור החוג להיסטוריה.
29.11.21 -סיור החוג לערבית, כנס החוגים לאזרחות וסוציולוגיה.
30.11.21 - סיור החוג לתקשורת.

שבוע 11
20.12.21 – פעילות החוג לחח"ק.

סמסטר ב'
שבוע 3
6.3.22 – סיור החוג לאזרחות, כנס החוג להיסטוריה.
7.3.22 – סיור החוג לסוציולוגיה, פעילות החוג לחח"ק.

שבוע 7
3.4.22 – כנס החוג לאזרחות.
4.4.22 – פעילות החוג לאזרחות, כנס החוג לחח"ק.

שבוע 13
22.5.22 – תערוכת החוג לסוציולוגיה.
23.5.22 – תערוכת החוג לסוציולוגיה, בוקר חוגי בחוג לערבית.
Footer Mobile