הוראת ביולוגיה

בבית מרגולין מתנהלים הוראה ומחקר בתחומים שונים של מדעי החיים החל מרמת התא הבודד ועד רמת האורגניזם השלם והאקולוגיה שלו, המקיפים קבוצות אורגניזמים מגוונות מעולם החי והצומח.
תשתית המעבדות בבית-מרגולין מאפשרת הוראה בכל הרמות (סטודנטים בחוג לביולוגיה מהפקולטה למדעים והוראתם של אוניברסיטת חיפה, סטודנטים בחוג הוראת מדעי הטבע והסביבה, מורים משתלמים, תלמידים מחוננים ומצטיינים, וחוגי ילדים ונוער) ומחקר המתבצע על ידי מורי החוגים ועל ידי תלמידים וסטודנטים במסגרת עבודת הגמר שלהם.

בית מרגולין מעמיד לרשות התלמידים והמורים ציוד משוכלל ומודרני שבעזרתו נחשפים התלמידים לשיטות ההוראה והמחקר המתקדמת ביותר. התשתית המעבדתית של בית מרגולין תומכת בהוראה ומחקר בתחומים השונים של מדעי החיים כגון פיסיולוגיה (של בעלי חיים וצמחים) , סיסטמטיקה, ביוכימיה, גנטיקה, מיקרוביולוגיה, ביולוגיה מולקולרית, אנטומיה ומורפולוגיה (של בעלי חיים וצמחים) ,התנהגות בעלי חיים, אבולוציה ועוד.

אחד ההדגשים המרכזיים בהוראת הביולוגיה הוא ההתנסות של התלמיד (בכל הרמות) בשדה. זאת הייתה משנתו של יהושע מרגולין, מחלוצי הוראת הטבע בארץ שבה אנו מאמינים ואותה אנו מיישמים עד היום. לכן בית מרגולין מהווה מרכז להוראת הביולוגיה והאקולוגיה בשדה, ממנו יוצאים לפעילויות שדה מגוונות, החל מסיורים בני מספר שעות ועד מחנות לימודיים בני שבוע. הוראה בשדה נתמכת בציוד "מעבדות שדה" הקים בבית מרגולין הכולל תחנה מיקרואקלימית לרישום ממוחשב של תנאי מזג אויר, מכשירי מדידה דיגיטאליים למדידת פרמטרים של איכות מים ועוד.  הוראה במעבדות נתמכת בעזרים דידקטיים מגוונים הכוללים דגמים ביולוגים, מפות, ציוד אור קולי מתקדם, מחשבים ועוד.​
Footer Mobile