הלוואות מותנות

סטודנטים הלומדים באורנים וזכאים להלוואה מותנית ייהנו מהיתרונות הבאים:
  • ההלוואה אינה נושאת ריבית
  • ההלוואה תוחזר בתשלומים חודשיים לאחר תום הלימודים
  • סטודנט שהתקבל בתום לימודיו לעבודה באחד מהמוסדות המוכרים ע"י משרד החינוך ב-2/3 משרה לפחות, ישלם שנה פחות על כל אחת משנות עבודתו.
כלומר, סטודנט שקיבל הלוואה במשך 3 שנים ועבד לאחר סיום לימודיו לפחות 2/3 משרה במשך 3 שנים במוסד המוכר ע"י משרד החינוך, ההלוואה תהפוך למענק.
אישור קבלת ההלוואה וגובהה נקבעים ע"י משרד החינוך.

הגשת בקשה להלוואה מותנית מתבצעת באופן מקוון בלבד בפורטל הסטודנטים.
עם פתיחת האפשרות להגשת הבקשה תשלח הודעה לסטודנטים.

Footer Mobile