טופס נייח

שאלות נפוצות

מועמדים בתהליך הרשמה​

 • טופס הרשמה מלא
 • תעודת בגרות/מכינה
 • ציון פסיכומטרי (במידה ונדרש)
 • ציון יע"ל (במידה ונדרש)
 • צילום ת.ז
 • 2 תמונות פספורט
 • אישור רפואי
 • אבחון על לקויות למידה (במידה ויש)
 • תעודת שחרור מהצבא.

תכנית המוסמך בהוראה .M.Teach  נדרשים:
 • זכאות לתואר
 • גיליון ציונים
 • צילום תעודת זהות

תוכניות התואר השני .M.Ed נדרשים:
 • זכאות לתואר
 • גיליון ציונים
 • אישור זכאות לתעודת הוראה
 • גיליון ציונים לתעודת הוראה
 • תואר שני וגיליון ציונים למי שיש
 • צילום תעודת זהות
 • טופס הרשמה מלא
 • זכאות לתואר/אישור שקילה
 • גיליון ציונים של התואר
 • ציון יע"ל (במידה ונדרש)
 • צילום ת.ז.
 • 2 תמונות פספורט
 • אישור רפואי
 • אבחון על לקויות למידה (במידה ויש).

מומלץ להגיש את כל המסמכים מיד בהרשמה מכיוון, שהמסמכים נחוצים לשם רישום תקין מול משרד החינוך ולא יאוחר משבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים.

כל נרשם למכללה מחויב בראיון קבלה. ישנם ראיונות קבלה אישיים וישנם ראיונות קבלה קבוצתיים, בהם נבדקות יכולותיו האישיות והבין אישיות של המועמד והתאמתו להוראה באמצעות דינמיקה קבוצתית.
תשובה לאחר ראיון הקבלה תתקבל תוך שבועיים.סטודנטים לאחר ההרשמה

תואר ראשון בחינוך
לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיים יום היערכות למתקבלים ללימודים לתואר הראשון בו תיערך הכרות עם נושאים רלוונטיים, וביניהם הדרכה :כיצד לבנות מערכת באמצעות האינטרנט.
לאחר יום זה, ניתן לבנות את מערכת השעות לאחר תשלום מקדמת שכ"ל, שגם אותה ניתן לשלם באמצעות האינטרנט.

הכשרת אקדמאים להוראה
בניית מערכת השעות (שיבוץ הקורסים), תחל בחודשים יולי-אוגוסט לאחר הודעת קבלה ללימודים, לאחר תשלום מקדמת שכ"ל אותה ניתן לשלם באמצעות האינטרנט.

ניתן לערוך עד שבועיים אחרי תחילת שנת הלימודים באמצעות האינטרנט.
לתמיכה ניתן לפנות למזכירויות החוגים/ הפקולטות.

באתר הסטודנטים ניתן לקבל קישורים בתחומים הרלוונטיים ללימודים.
בפורטל הסטודנטים, קיים חשבון אישי לכל סטודנט בו הוא מנהל את מהלך לימודיו - מערכת השעות, מערכת הודעות, ציונים, מצב חשבון שכ"ל, השאלת ספרים בספרייה, מצב לימודים ( מאזן לימודים ) וכד'.
ניתן לקבל מידע נוסף למערכות בפורטל הדרכות

אישורי לימודים יישלחו בדואר עם תחילת שנה"ל (3 העתקים חתומים).
חשוב לשמור על אישורי הלימודים המקוריים.
ניתן לצלם עותקים ולהחתימם במנהל סטודנטים.
אישור לימודים מקורי נוסף יונפק תמורת 10 ₪, אותם יש לשלם בקופה.

הסבר על ההלוואה המותנית ניתן למצוא בקישור, את הטפסים יש להוריד מהאינטרנט ולהחזיר למנהל הסטודנטים.

כל סטודנט הלומד הוראה מחויב במילוי שאלון עובד הוראה בשנה שלפני הסטאז' בכדי לפתוח תיק במשרד החינוך ולעשות את הסטאז'​. סטודנט שלא עושה זאת במועד שיפורסם, ייאלץ לעשות בעצמו מול משרד החינוך לאחר סיום לימודיו וקבלת הזכאות.

תעודת הוראה הינה תעודה אקדמית הניתנת ע"י המכללה באישור משה"ח בסיום הלימודים. עבודה מעשית הינה חלק מהדרישות האקדמיות לקבלת תעודת ההוראה.
רישיון הוראה ניתן ע"י משה"ח, לאחר סיום שנת סטאז'. סטאז' הינו חובה לקבלת רישיון הוראה.
קבלת תעודת ההוראה אינה מותנית בסדנת סטאז' וברישיון הוראה.

במאזן הלימודים ( אותו ניתן לראות במערכת ניהול שיעורים) מופיעים החובות האקדמיים ללימודים,
בחלוקה לנושאים ולעיתים לשנים. כך הסטודנט יכול לעקוב אחר מצב לימודיו: מה כבר למד ומה נשאר לו. בכל מקרה של ספק , ניתן לפנות לפקולטה הרלוונטית.
בשאלות בנושאים הבאים: אנגלית למטרות אקדמיות, סדנת עזרה ראשונה, סדנאות זה"ב, בטחון ובטיחות ומיומנויות מחשב- יש לפנות למנהל הסטודנטים.

אישור זה מיועד לשם קבלת דרגת שכר מתמחה ולשם שיבוץ לשנת סטאז' במשה"ח. לקבלת אישור זה יש לסיים 80% מכל החובות לשנים א'-ג' ובתוכן חייבים להיות ציונים סופיים בכל קורסי אימוני ההוראה והדידקטיקה קורס עזרה ראשונה, סדנאות בטחון ובטיחות וזהירות בדרכים.
האישור רלוונטי למסיימי שנה ג' בתואר הראשון לאחר שעודכנו להם ציונים סופיים ב-80% מקורסי שנים א'-ג' (כולל כל תכני החובה שפורטו) וללומדים בתכנית להסבת אקדמאים/מוסמך בהוראה שסיימו 80% מחובות תכנית הלימודים כולל כל תכני החובה שפורטו.
את אחוזי הסיום ניתן לראות באזן הלימודים שבפורטל הסטודנט.
את הבקשה לאישור ה-80% יש להגיש בפורטל הסטוודנטים – שירותים נוספים – בקשות וערעורים (כל סטודנט/ית יגיש את הבקשה בזמן הרלוונטי ללימודיו).

זכאות הינה אישור על סיום החובות לתואר ו/או לתעודת הוראה. האישור ניתן לאחר התהליך הבא-
קבלת כל הציונים, בדיקת השלמת חובות ואישורם ע"י ראש חוג/מסלול/תכנית. הזכאות מונפקת לאחר 3 שבועות מרגע האישור.
זכאות הינה שוות ערך לתעודה.
את התעודה עצמה מקבלים בשלב מאוחר יותר. ​​​​

Footer Mobile