Contact Form

מערכת שעות

מהו מאזן הלימודים?
מאזן הלימודים הוא מסמך המשקף את תכנית הלימודים של הסטודנט, ניתן לראות את בו רשימת הקורסים הדרושים להשלמת החובות האקדמיים. באמצעות המאזן הסטודנט יכול לעקוב באופן עצמאי אחר מצב לימודיו.

כיצד הוא מחולק?
מאזן הלימודים מחולק לשלושה חלקים:
  • מסלול הכשרה
  • חוג ראשון
  • חוג שני
בכל חלק קיימים מספר תחומים, בסוף כל תחום ניתן לראות מה נלמד ומה נותר, הנותר יסומן בצבע אדום.

כיצד ניתן לצפות במאזן?
פורטל הסטודנט > מבחנים וציונים > צפייה במאזן הלימודים > יש ללחוץ על כפתור "הדפסה" מצד שמאל בראש הדף.
על הסטודנט חלה אחריות מלאה לעקוב אחר מאזן הלימודים ולוודא שהשלים חובותיו.
בכל מקרה של ספק ניתן לפנות לרכזת האקדמית במנהל הסטודנטים.

מתי בונים מערכת שעות?
בניית מערכת השעות היא באחריות הסטודנט ומתבצעת באופן מקוון דרך פורטל הסטודנט.
מערכת השעות נבנית לשנת לימודים מלאה, כלומר לשני הסמסטרים בכל שנת לימודים.
לקראת תחילת שנת הלימודים תשלח הודעה על מועדי השיבוצים והנחיות לשיבוץ.
את המערכת יהיה ניתן לשבץ רק לאחר תשלום מקדמה (להסבר לתשלום מקדמה)
וביצוע הסדר תשלומים (להסבר על הסדר תשלומים)

מתי ניתן לערוך שינויים במערכת השעות?
  • סמסטר א' – בשבועיים הראשונים של הסמסטר
  • סמסטר ב' – בשבוע הראשון של הסמסטר
  • הודעה על תאריכים מדויקים תשלח לסטודנטים.

איך משבצים את מערכת השעות?
להדרכה לחץ כאן

Footer Mobile