לשון למטרות אקדמיות

​על פי החלטת משרד החינוך לימודי יסוד בלשון עברית  הם חובה לכלל הסטודנטים .
הסטודנטים יסווגו לרמות על פי הרכיב הלשוני של המבחנים הפסיכומטריים או ציון במקצוע לשון עברית בתעודת הבגרות.

סיווג על פי הרכיב המילולי - לשוני של המבחן הפסיכומטרי
1.   רמה א' – עד ציון   90    -        6 ש"ש
2.   רמה ב' –  מציון    91 -  120    4 ש"ש
3.    רמה ג' -  מציון   121             2 ש"ש  

נבחנים חסרי מבחן פסיכומטרי – הסיווג לרמות יחושב על פי ממוצע ציוני הבגרות לשון והבעה (חיבור)
1. רמה א' –ממוצע ציון מ -  70 -75          6 ש"ש  
2. רמה ב' –ממוצע ציון מ –  76– 92         4 ש"ש  
3. רמה ג' –ממוצע ציון מ -  93 ומעלה       2 ש"ש                                                                                                                                                                   
  • ניתן לשפר את סיווג הלשון ע"י בחינה פסיכומטרית ושיפור המרכיב המילולי בבחינה, או ע"י שיפור ציון בחינת בגרות בהבעה.
    שכר הלימוד השנתי כולל 4 ש"ש של לימודי לשון לפטור. סטודנטים הנדרשים ל- 6 ש"ש על סמך סיווג רמתם, יוחויבו עבור 2 ש"ש בנפרד.
רמהשם הקורס
6 ש"ש רמה א'
(נמוכה)
​ ​
לימודי יסוד בלשון  
לשון ואוריינות א' (ילמד במקביל לקורס לימודי יסוד בלשון)
לשון ואוריינות ב'

 

4 ש"ש רמה ב'

(בינונית)

לשון ואוריינות א'

בקורס זה תתקיים הכתבה בתום סמס א'.

לשון ואוריינות ב'

מבחן בעל פה יתקיים בתום סמסטר ב'.

2 ש"ש רמה ג'

(גבוהה)

תקנים ונורמות בעברית בת זמננו
  • ​סטודנטים אשר התקבלו ללימודים במכללת אורנים על סמך מכינה קדם אקדמית – יסווגו בכל מקרה לרמה ב' ללא קשר לציון מקצוע ההבעה/הלשון במכינה.  
  • סטודנטים ששפת אימם ערבית – יוצעו קורסים יעודיים לסטודנטים ששפת אימם ערבית, בכל מקרה יסווגו תמיד לרמה ב' (ללא קשר לציון יע"ל)
  • קורסי לשון ללקויי למידה – ניתן לפנות לקשת לבקשה לקורסי לשון מותאמים בקורסים לשון ואוריינות א ולשון ואוריינות ב, הזכאות לקורסים מותאמים תקבע לאחר הצגת אבחון.
    התשלום על כיתת לקויי למידה הינו 100 ₪.
Footer Mobile