טופס נייח

לשון למטרות אקדמיות וכתיבה אקדמית

​הסטודנטים יסווגו לשתי רמות, על פי הרכיב הלשוני של המבחנים הפסיכומטריים או על פי ציון במקצוע לשון עברית בתעודת הבגרות, כמפורט להלן:

סיווג על פי הרכיב המילולי־לשוני של המבחן הפסיכומטרי

רמה א: מתחת לציון 100 – 6 ש"ש
רמה ב: מציון 100 ומעלה – 4 ש"ש

לנבחנים חסרי מבחן פסיכומטרי – הסיווג לרמות יחושב על פי ממוצע ציוני הבגרות בלשון עברית

רמה א: מתחת לציון 80 – 6 ש"ש
רמה ב: מציון 80 ומעלה – 4 ש"ש

הערות
  • סטודנטים ששפת אימם ערבית ילמדו לשון עברית בקורסים ייעודיים לסטודנטים שהעברית היא שפה שנייה עבורם ילמדו 8 ש"ש (בעלי ציון יע"ל של 130 ומעלה יזומנו לריאיון עם ראשת תחום לימודי לשון למטרות הוראה ושיבוצם ייקבע בהתאם(.
  • קורסי לשון ללקויי למידה – ניתן לפנות לקשת לבקשה לקורסי לשון מותאמים בקורסים לשון ואוריינות א ולשון ואוריינות ב, הזכאות לקורסים מותאמים תיקבע לאחר הצגת אבחון. התשלום על כיתת לקויי למידה הוא 100 ₪.
  • ניתן לשפר את סיווג הלשון על ידי היבחנות בבחינה פסיכומטרית ושיפור המרכיב המילולי בבחינה, או על-ידי שיפור ציון בחינת הבגרות בלשון עברית.
  • שכר הלימוד השנתי כולל 4 ש"ש של לימודי לשון. סטודנטים הנדרשים ל-6 ש"ש על סמך סיווג רמתם, יחויבו עבור 2 ש"ש בנפרד.

טבלת קורסי התוכנית
אוכלוסייהרמהשם הקורסשנה וסמסטר
דוברי עבריתרמה א (6 ש"ש)לימודי היסוד בלשוןשנה א, שנתי
כתיבה אקדמיתשנה א, סמסטר א
לשון ואוריינות אשנה א, סמסטר ב
לשון ואוריינות ב לפי מסלוליםשנה ב, שנתי
רמה ב (4 ש"ש)כתיבה אקדמיתשנה א, סמסטר א
לשון ואוריינות אשנה א, סמסטר ב
לשון ואוריינות ב לפי מסלוליםשנה ב, שנתי
דוברי ערביתאוריינות אקדמיתשנה א, שנתי
כתיבה אקדמית לדוברי ערביתשנה א, שנתי
לשון ואוריינות א לדוברי ערביתשנה א, שנתי
לשון ואוריינות ב לדוברי ערביתשנה ב, שנתי

Footer Mobile