לשון למטרות אקדמיות וכתיבה אקדמית

​על פי החלטת משרד החינוך, לימודי יסוד בלשון עברית הם חובה לכלל הסטודנטים המתכשרים להוראה .
הסטודנטים יסווגו לרמות, על פי הרכיב הלשוני של המבחנים הפסיכומטריים או על פי ציון במקצוע לשון עברית בתעודת הבגרות.

סיווג על פי הרכיב המילולי – לשוני של המבחן הפסיכומטרי
רמה א': עד ציון 90 – 6 ש"ש
רמה ב': מציון 91 עד ציון 120 – 4 ש"ש
רמה ג': מציון 121 –  3 ש"ש כולל קורס כתיבה אקדמית

לנבחנים חסרי מבחן פסיכומטרי – הסיווג לרמות יחושב על פי ממוצע ציוני הבגרות בלשון עברית
רמה א': ממוצע ציון 70–75 – 6 ש"ש
רמה ב': ממוצע ציון 76–92 – 4 ש"ש
רמה ג': ממוצע ציון מ-93 ומעלה –3 ש"ש כולל קורס כתיבה אקדמית   

הערות
  • סטודנטים אשר התקבלו ללימודים במכללת אורנים על סמך מכינה קדם אקדמית, יסווגו בכל מקרה לרמה ב' ללא קשר לציון מקצוע ההבעה/הלשון במכינה.  
  • סטודנטים ששפת אימם ערבית ילמדו לשון עברית בקורסים יעודיים לסטודנטים שהעברית היא שפה שנייה עבורם. בכל מקרה יסווגו תמיד לרמה ג וילמדו 8 ש"ש (ללא קשר לציון יע"ל(.
  • קורסי לשון ללקויי למידה – ניתן לפנות לקשת לבקשה לקורסי לשון מותאמים בקורסים לשון ואוריינות א ולשון ואוריינות ב, הזכאות לקורסים מותאמים תיקבע לאחר הצגת אבחון. התשלום על כיתת לקויי למידה הינו 100 ₪.
  • ניתן לשפר את סיווג הלשון על-ידי היבחנות בבחינה פסיכומטרית ושיפור המרכיב המילולי בבחינה, או על-ידי שיפור ציון בחינת הבגרות בלשון עברית.
  • שכר הלימוד השנתי כולל 4 ש"ש של לימודי לשון לפטור. סטודנטים הנדרשים ל-6 ש"ש על סמך סיווג רמתם, יחויבו עבור 2 ש"ש בנפרד.

טבלת קורסי התוכנית
אוכלוסייהרמהשם הקורסשנה וסמסטר
דוברי עבריתרמה א (6 ש"ש)לימודי היסוד בלשוןשנה א, שנתי
כתיבה אקדמיתשנה א, סמסטר א
לשון ואוריינות אשנה א, סמסטר ב
לשון ואוריינות בשנה ב, שנתי
רמה ב (4 ש"ש)כתיבה אקדמיתשנה א, סמסטר א
לשון ואוריינות אשנה א, סמסטר ב
לשון ואוריינות בשנה ב, שנתי
רמה ג (3 ש"ש)כתיבה אקדמיתשנה א, סמסטר א
לשון ואוריינות בשנה ב, שנתי
דוברי ערביתאוריינות אקדמיתשנה א, שנתי
כתיבה אקדמית לדוברי ערביתשנה א, שנתי
לשון ואוריינות א לדוברי ערביתשנה א, שנתי
לשון ואוריינות ב לדוברי ערביתשנה ב, שנתי
Footer Mobile