Contact Form

מבחן פסיכומטרי

​בחינת הכניסה הפסיכומטרית נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ותקפה ל-10 שנים.
קיימת אפשרות להיבחן באחת משש השפות: עברית, ערבית, רוסית, צרפתית, ספרדית, משולב/אנגלית
תאריכי בחינת פסיכומטרי לקראת שנה"ל תש"פ, 2019-2020

מועדתאריך אחרון להרשמה
2-3.9.198.7.19
27,29.12.195.11.19


תוצאות הפסיכומטרי
איך מקבלים את ציוני מבחן הפסיכומטרי?
פרסום ציוני הפסיכומטרי מתבצע בתוך 45 יום מיום הבחינה, הציונים מועברים לנבחנים בדוא"ל או נשלחים בדואר ישראל לכתובת שרשמו בזמן ההרשמה.

כיצד ניתן לראות את ציון הפסיכומטרי באמצעות האינטרנט?
ציוני הפסיכומטרי מופיעים גם באזור האישי באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה כאן, הכניסה לפי הקוד האישי המופיע על הספח הכתום, אותו מקבלים במועד המבחן.

איך מחשבים את ציון הבחינה הפסיכומטרית?
סוגי ציונים בבחינה
במעטפה בה תקבלו את ציוני הפסיכומטרי תראו שישה ציונים שונים
הציונים הראשונים (בין 50 ל- 150) הינם ציוני חלקי הבחינה השונים:
1.    אנגלית
2.    חשיבה מילולית
3.    חשיבה כמותית

שלושת הציונים הבאים (בין 200 ל- 800 ) מתייחסים לציון המשוקלל
4.    ציון רב תחומי המורכב מ: 40% חשיבה מילולית, 40% חשיבה כמותית ו -20% אנגלית.
5.    ציון בדגש מילולי המורכב מ: 60% חשיבה מילולית, 20% חשיבה כמותית ו- 20% אנגלית
6.    ציון בדגש כמותי המורכב מ: 60% חשיבה כמותית, 20% חשיבה מילולית ו- 20% אנגלית

כמה קיבלתי בפסיכומטרי והאם אני יכול להתקבל ללימודים במכללת אורנים?
כל מוסד מחשב למועמדים אליו ציון קבלה הנקרא 'ציון מתאם'. זהו ציון המבוסס על ציוני בחינות הבגרות ועל ציון הבחינה הפסיכומטרית, והוא משקף את סיכויי ההצלחה של המועמד בלימודי התואר הראשון.
את מועדי מבחן פסיכומטרי ניתן לראות:
באתר של המרכז לבחינות והערכה


Footer Mobile