טלפונים חוגים

הפקולטה למדעי החברה והרוח 04-9838772

דיקן ה​​פקולטה

04-9838831

גיאוגרפיה ולימודי הסביבה

04-9838661

אזרחות ולימודי דמוקרטיה

04-9838872

חינוך חברתי קהילתי

04-9838845

סוציולוגיה

04-9838973

תקשורת

04-9838660

אמנות

04-9838750

הוראת השפה הערבית

04-9838656

הסטוריה

04-9838656

לימודים רב תחומיים

04-9838972

לשון עברית

04-9838662

מחשבת ישראל

04-9838659

מקרא

04-9848825

ספרות ומבע יצירתי

04-9838657

שפה וספרות אנגלית

04-9838829

מרכזת תכנית מל"ח 04-9838898

הפקולטה לחינוך

04-9838891

דיקן הפקולטה

04-9838795

רכזת מנהלית 04-9838794

הגיל הרך

04-9838878

התכנית להכשרת מורים לביה"ס היסודי

04-9838878

חינוך מיוחד

04-9838893

החוג לחינוך 04-9539636

התכנית להכשרת מורים לביה"ס העל יסודי

04-9838823

התכנית להכשרת אקדמאים להוראה

04-9838841/940

השלמת תואר אקדמי למורים בפועל

04-9838940

סטאז' 04-9838890/816

המחלקה להוראת המדעים 04-9838828

ביולוגיה

04-9838819

מתמטיקה / פיזיקה / מדעי המחשב

04-9838828


הפקולטה לביה"ס ללימודי מוסמך 04-9838774

הוראה רב-תחומית במדעי הרוח

04-9838937

הוראת שפות

04-9838771/809

ייעוץ חינוכי

04-9838846

חינוך והוראה לתלמידים בהדרה 04-9838835
מנהיגות חינוכית 04-9838955
הוראת המדעים 04-9838907
מוסמך להוראה 04-9838982
מרכז ק.מ.ה

 04-9838887/6
​מרכז ק.מ.ה - לימודי חוץ
04-9539669

Footer Mobile