חניית סטודנטים

​הס​דרי חניה - סטודנטים

חניית סטודנטים במכללת אורנים
מכללת אורנים מאפשרת ללומדים בה לחנות בתחומי הקמפוס ביותר מ 600 מקומות חניה. החניה היא בתשלום, ומתאפשרת באמצעות מנוי שנתי ותו ירוק.  במקרים מסוימים תתאפשר חניה באמצעות תלושי כניסה חד פעמיים הניתנים לרכישה בחנות "מחודדים" (ראו להלן) . מומלץ לצפות בסרטון המקושר למעלה ובמפת מגרשי החניה שלצדו.
הלומדים המבקשים לחנות בתחום הקמפוס, מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות הרשומות להלן, ולנהוג על-פיהן. הקפדה ושמירה על נהלים אלה הינה תנאי הכרחי לצורך שמירה על הסדר הטוב במתחם המכללה.
כל הנאמר להלן בלשון זכר, נכון לשני המגדרים במידה שווה.

מגרשי החניה לסטודנטים
מגרשי החניה לסטודנטים ממוקמים לאורך הגדר החיצונית של המכללה והגישה אליהם היא בפנייה ימינה או בפנייה שמאלה לאחר הכניסה דרך שער אורנים. החניה במגרש התחתון (הנמצא בצד המערבי של הקמפוס, פנייה שמאלה מהשער) תתאפשר רק לבעלי תוויות, על בסיס מקום פנוי.
סטודנטים נכים  (בעלי תעודת נכה כחולה), יכולים לקבל אישור לחנות בחניה הפנימית של הקמפוס – ראו פרוט נפרד בהמשך.

מחירי החניה
מחיר תווית חניה רגילה לסטודנט לשנת לימודים מלאה(12 חודשים בשנה) הינו 390 .

הנחות ופטורים
א. סטודנטים שיש ברשותם תעודות נכה (כחולות או לבנות)זכאים לחניה חינם. (ראה פרוט להלן.

ב. סטודנטים השייכים לאחת הקבוצות הבאות זכאים לרכישת תווית חניה שנתית במחיר מוזל של 220 ₪:
1. סטודנטים הלומדים רק בשעות הצהריים המאוחרות (החל מ 14.00 (
2. סטודנטים שהם דיירי המעונות באורנים.
3. סטודנטים לתואר ראשון בשנה ד' ללימודיהם.
4. סטודנטים הלומדים לתואר שני.
5. סטודנטים הלומדים ביחידה ללימודי חוץ.
6. סטודנטים הלומדים רק בסדנאות סטאז'
7. סטודנטים הלומדים יום אחד בשבוע בלבד
(הנחה זו מותנית בבדיקת מערכת השעות, למעט ללומדים בסדנאות סטאז').

בימים א' – ה' החל מהשעה 17.00 ובימי שישי הכניסה לחנייה באורנים היא ללא תשלום.
במקרים חריגים בלבד תתאפשר רכישת כרטיס חנייה יומי בעלות של 15 ₪ בשער הכניסה, או חמישיית כרטיסי חנייה בסך 12 ₪ לכרטיס בודד, הנרכשת בחנות "מחודדים" במכללה (בכפוף להחלטת מנב"ט המכללה).

סטודנטים שיקנו תווית חניה לשנה שלמה ויסיימו את לימודיהם לאחר סמסטר א', יקבלו זיכוי של 50% מערך התווית השנתית בכפוף להחזרת התווית למדור שכר לימוד.

לחצו לתקנון חניה המלא

Footer Mobile