זיהוי מצוקה נפשית

ערים לחברים - ערנות לסימני מצוקה ואובדנות
מחשבות
 • ​"קשה לשמוע את זה, הלוואי שלא הייתי שומע..."
 • "מסכן הבחור אבל זה בטח יעבור לו, זה קורה לכולם..."
 • "איזה מן אבא זה?"
 •  "אולי הוא מחפש "תשומי"
 • "מפונק, רוצה חופש..."
 • "אני לא מכירה אותו..."
 • "איך אני אתערב? מי אני בשבילו? ואם הוא יצעק עלי...?"
 • "יש שם אבא מבוגר..."
 • "ואם בכל זאת אתערב ,מה אומר? איך אומר?.."
 • "מה אני כבר יכול לעשות?"
 • "אולי אני אצא החוצה לא אשמע את הכדורים בראש..."
 • "...זה בדיוק מה שקרה לבן שלי..."
רגשות התנהגויות
 • ​בהלה
 • אמפתיה
 • רחמים
 • כעס
 • חוסר אונים
 • אשמה
 • בושה
 • ​שתיקה
 • התעלמות
 • הדחקה
 • הכחשה והקטנה
 • האשמה
 • הימנעות


400 עד 500 אנשים מתאבדים בישראל בכל שנה​​​​​​​​​​​

אדם הופך לשומר סף, מעצם נוכחותו בקרבת אדם אחר שנמצא במצוקה.​​​​​​​​​​​
​​​​​
דיווח על חשש של סיכון אובדני אינו בשום אופן בבחינת "הלשנה" אלא עזרה לחבר במצוקה לצורך הצלת חיים!
Footer Mobile