טופס נייח

המדריכים כמובילי צוות במערכת החינוך - בשפה הערבית

ההרשמה הסתיימה
المرشد كمؤثّر وقائد للطّاقم
קוד התוכנית: 10417

ראש התוכנית: דר' אליף פראנש
דואר אלקטרוני: Aleef.f@gmail.com
תוכנית שנתית: 100 שעות אקדמיות
תוכנית היברידית - למידה פנים אל פנים בשילוב מטלות א-סינכרוניות ולמידה מרחוק.
ייתכן וחלק מהקורסים יועברו בשפה העברית

מבוא
הדרכה הינה אבן יסוד במערכת החינוך ונמצאת במרכז החשיבה והעשייה החינוכית בתהליך ההתפתחות המקצועית של תפקיד המדריך. הכשרה של מדריך דורשת הינה תהליך שיש בו מצד אחד הגדרה של זהות ושל תפיסת תפקיד ומהצד השני חשיפה לתכנים שעוסקים במנהיגות, בפרו-אקטיביות, בהובלה של צוות רב-מקצועי (מטפלים פרא-רפואיים, מחנכים, יועצות חינוכיות ועוד) ובשותפויות בין בעלי תפקידים בבתי הספר לבין הורים ותלמידים. 
התוכנית נועדה להכשיר מדריכים במערכת החינוך ולבנות קהילת מדריכים שתאפשר שיתוף בידע, בפרקטיקות של הדרכה, בהנחיה ובהובלה של צוותים בשטח. 

מטרות התוכנית
 • חשיפה לגישות תיאורטיות שונות בתחום ההדרכה
 • ניתוח מקרים מהשטח, בנושאים הקשורים לזהות ולתפקיד המדריך, ודיון במושגי יסוד בהדרכה ובביטוי שלהם בעבודת המדריך
 • רכישה של כלים שיאפשרו ללומד לבטא את זהותו, את אישיותו ואת תפיסותיו המקצועיות בהדרכה
 • יצירה של תחושה מכילה ובטוחה בקבוצה בנוגע לדיון בסוגיות אתיות המלוות את תהליך ההדרכה
 • פיתוח של יכולות ומיומנויות הדרכה והובלה בקרב הלומדים

נושאי הלימוד
 • גישות תיאורטיות בתחום ההדרכה והיכרות עם מרחב ההדרכה
 • מנהיגות חינוכית והובלה של צוות בגישה קהילתית 
 • שותפויות בין בעלי תפקידים בבתי הספר לשם טיוב תהליך הלמידה 
 • יצירתיות ומשחוק בהדרכה ובהובלה של צוות
 • יצירת קשר בין-אישי ומקצועי עם בעלי התפקידים
 • דילמות אתיות בתחום ההדרכה
 • המדריך כמוביל שינוי
 • הכלה בתהליכי הדרכה
 • רגישות תרבותית בהדרכה
 • דפוסי תקשורת ושיח מדריך/מודרך

יתרונות התוכנית
תוכנית ייחודית זו מציעה רכישה של ידע במסגרת אקדמאית, על ידי צוות הוראה מנוסה ובכיר בתחום ומהווה הזדמנות מקצועית חשובה. באמצעות התוכנית, המדריכים שנושאים באחריות רבה כלפי המודרך ובעקיפין גם כלפי התלמידים וההורים, יובילו למיסוד מעמדו של המדריך, יפתחו את כישוריהם כמדריכים ויתרמו ליישום מיטבי של תהליכי ההוראה והלמידה ולשיפור ה-Well being  של התלמידים בבתי הספר.
התוכנית תפתח בפני הלומדים את האפשרות להשתלב בתפקידי הובלה והדרכה במערכת החינוך.

קהל היעד
מדריכים בשטח במערכת החינוך, מורים מובילים 

תנאי הקבלה
תואר אקדמי וראיון

מועד הלימודים
יום ה' בין השעות: 19:00-16:00
מועד פתיחת התוכנית: אוקטובר 2023

שכר הלימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה בטלפונים 3678* או 04-9539669, שלוחה 1
*שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה   

חובות הסטודנטים
 • נוכחות (לא פחות מ80% משעות הקורס)
 • הגשה של מטלת אמצע
 • הגשה של עבודה מסכמת

תעודה
מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתוכנית   
'המדריכים כמובילי צוות במערכת החינוך' מטעם מכללת אורנים

גמול השתלמות לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה, 45 יום מראש, למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה' משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים  
  של משרד החינוך.

* פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים

ט.ל.חFooter Mobile