טופס נייח

קליגרפיה בערבית

​ההרשמה הסתיימה
​أسس ومهارات كتابة ورسم الخطّ العربيّ
קוד התוכנית: 60103
ראש התוכנית: דר' אליף פראנש 
דואר אלקטרוני: Aleef.f@gmail.com
רכז אקדמי: מר חמדאן חמדאן
היקף התוכנית:  30 שעות אקדמיות
למידה פרונטלית (בשפרעם)
ייתכן וחלק מהקורסים יועברו בשפה העברית
מבוא
קָלִיגְרָפְיָה הינה ענף המקשר בין כתיבה לבין אומנות, אשר זכה לכינוי הכתיבה האומנותית או כתיבה מקושטת והפך לשם דבר בתחום האומנותי. הקליגרפיה בערבית משמרת מסורת רבת שנים, מחזקת את מעמדו של הכתב הערבי ומבליטה את היופי שטמון בו. החיבור של האותיות בכתב הערבי אחת לשנייה (חוץ מהאותיות דוד וארז) פותח אפשרויות נוספות בפני האומן ומחזק את הקוהרנטיות בעבודת ידו. 

מטרות התוכנית
 • חשיפה של העקרונות הבסיסיים של הקליגרפיה
 • העלאה של המודעות לקשר שבין כתיבה לבין אומנות.
 • העלאה של המודעות לסגנונות השונים בכתיבה ובכתיבה אומנותית
 • שימור וחיזוק הזיקה לכתב היד בעידן של הקלדה והדפסה 

נושאי הלימוד
 • קליגרפיה מהי?
 • עט ומכחול - הבדלי ביצוע
 • סגנונות כתיבה 
 • רקע היסטורי ואומנותי 
 • זיקה בין כתיבה לבין אומנות
 • התנסות בכתיבה אמנותית
 • האומן שבי

יתרונות התוכנית
התוכנית נועדה להגביר את המודעות לנושא הקליגרפיה ולחזק את ההיכרות עם הצד האומנותי שבכתיבה ועם מי שמבצע את הכתיבה האומנותית. זוהי הזדמנות לפגוש את הכיתוב בשפה ערבית מזווית שונה ולחשוף את המשתתפים ליופיה של המילה ולעוצמתה של הכתיבה. בנוסף התוכנית נועדה לחשוף את הלומדים לצד הפרקטי של הכתיבה האומנותית ולגילוי האומן שבהם. 

קהל היעד
הקהל הרחב

תנאי קבלה 
 • ריאיון קבלה

מועד הלימודים
הלימודים יתקיימו בימי ה' בשעות 18:30-17:00
מקום הלימודים: שפרעם
מועד תחילת הלימודים: אוקטובר 2023

שכר הלימוד

לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה בטלפונים 3678* או ,04-9539669, שלוחה 1
*שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה   

חובות הסטודנטים
 • נוכחות (לא פחות מ80% משעות הקורס)
 • הגשה של תוצר עבודה מעשי

תעודה
מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתוכנית "קליגרפיה בערבית" מטעם מכללת אורנים.

גמול השתלמות לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה, 45 יום מראש, למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.


*הכרה בקידום מקצועי במסגרת 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה' משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים  
  של משרד החינוך.

* פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים

ט.ל.ח
Footer Mobile