טופס נייח

קורס הכוון למדריכים מובילים בחברות הילדים

קוד תכנית: 30504

קורס הכוון למובילי חברת הילדים במרחב הכפרי

(מדריכים מובילים בחברות הילדים בגילאי א'-ו')


מבוא
תפקיד מדריך חברת הילדים בישובים, קיבוצים ובמרחב הכפרי הינו תפקיד חשוב ומרכזי בבניית תשתית חינוכית בלתי-פורמאלית למערכת החינוך בקיבוץ ומתן מענה חינוכי להתפתחות הילדים והשתלבותם המיטבית בחברה. בתכנית זו אנו מבקשים לפתח את הצד המקצועי והאקדמי  בעבודת המדריך וראייתו המערכתית את הילד והגורמים הסובבים אותו. התכנית מיועדת להרחיב ידע ולהעמיקו, לפתח כלים, מיומנות  וחיבור לאקדמיה, כדי להניח יסודות ראויים למדריך חברת הילדים ולאפשר אופק התפתחותי בעתיד.

מטרות הקורס
1.     לגבש תפיסת עולם חינוכית ערכית וזהות מקצועית של המשתתפים.
2.    לתת כלים לעבודת המדריך במציאות משתנה.
3.    להעשיר את עולם התוכן של המדריך, מתוך תחומי הדעת  הרלוונטיים לתפקיד.
4.    יצירת עתודה ניהולית בחינוך החברתי

קהל יעד
מובילים וממדריכי א'-ו' במרחב הכפרי
מספר משתתפים בקורס: 22-25

טיוטרית הקורס
לאורה מילוא, מרכז חינוכי פרדס

מסגרת זמן
 • הקורס יתקיים אחת לשבוע בימי רביעי, בהתאם ללוח השנה האקדמי.  בין החודשים אוקטובר ליוני.
 • בין השעות 8:30-12:30
 • סה"כ 120 שעות
 • מפגש אחד חובה – כנס שנתי מ-8:30-17:00 ב-16.1.2018 בגבעת חביבה

מבנה ותכני הקורס
כל יום לימודים בנוי משני קורסים:
שיעור א' – 8:30-10:30 יועברו מספר קורסים אקדמאיים בתחום החינוך החברתי,  חינוך ערכי, הבנת הגיל המודרך, פסיכולוגיה התפתחותית, תקשורת ותקשורת עם הורים  (בדגש על גילאי א-ו) ומיומנויות ניהול והובלה.
יועבר ע"י מרצים מסגל המכללה האקדמית אורנים (קורסים אקדמיים)
שיעור ב' – 11:00-12:30: העשרת ארגז הכלים של המדריך החברתי, למידת עמיתים, העצמה ותקשורת, פעילות סדנאית , "לחם כפרי" (דילמות מהשטח) ועבודה על פרויקטים שנתיים. יועבר ע"י הטיוטרית

שכר לימוד
משולם ע"י משרד החינוך,  למעט דמי הרשמה של 550₪ לכל  משתתף אשר ישולמו למכללת אורנים לאחר שיחה טלפונית ומילוי טופס ההרשמה המצורף בהמשך.

תנאי סף למשתתף
 • ניסיון בעבודה חינוכית של שנה לפחות.
 • תעודת בגרות

תנאים לקבלת היתר הדרכה: פתיחת תיק אישי לקראת היתר הדרכה הכולל הגשת מסמכים ואישורים רלוונטיים לפני תחילת הקורס  (הטפסים ורשימת האישורים הנחוצים ימסרו עם בקשת ההצטרפות).
חובות הקורס למשתתף:
 • נוכחות מלאה.
 • במקרים מוצדקים  (מחלה, מילואים וכד') עד 20% העדרות
 • מטלות ביניים
 • עבודת סיכום

התכנים המרכזיים של הקורס
 • פיתוח אישי: יזמות, כלים להשפעה והובלה, התפתחות מקצועית
 • מיומנויות של הובלה והנחיית צוות וקבוצות: העצמת צוות, סגנונות ניהול,
 • תפיסת עולם חינוכית: מערכת החינוך בישראל, ליבת החינוך הבלתי פורמאלי, הצרכים הפסיכולוגים והסוציולוגיים של הגיל המודרך, חינוך לאוטונומיה בצוות ובקרב הילדים,
 • היחיד והקבוצה: חשיבה יצירתית - מתודות – פיתוח מתודות ומשחקולוגיה, האחר בקבוצה-  קשב וריכוז, אספרגר, אלימות ושוליות, מיניות ילדים – הטרדות וכו'. מה הנורמה ומה הסטיות?
 • עבודת החינוך בקהילה: מעורבות הורים, חינוך בונה קהילה? תהליכים בחינוך בחברה הקיבוצית, שיתוף קהילה.

טלפונים לשאלות ובירורים
דויד שטרית
משרד החינוך  -  050-6283182   davidsh2@education.gov.il
לאורה מילוא
רכזת ומנחת הקורס – 052-6719061     laura@pardesnet.org
אפרת קרינסקי
חינוך חברתי קהילתי תק"צ – 050-2463336     Efrat@tkz.co.il

דרכי הרשמה ותהליך הצטרפות לקורס
1.    מכתב פנייה של מנהל החינוך ו/או מנהל יחידת הנוער ברשות – שליחה למיילים המצורפים.
2.    מילוי טופס לפרטים אישיים
3.    הגעה למפגש תאום ציפיות וראיון אישי ב-3 בספטמבר מ-9:00-12:30.
4.    התשלום יתבצע לאחר שיחה טלפונית

*** פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימום של נרשמים
Footer Mobile