טופס דסקטופ

הקורסים בתוכנית

הגינון הטיפולי – תאוריה ומעשה (שנתי)
מורן חן
הגדרות יסוד ועקרונות פעולה בגינון הטיפולי.
רקע והתפתחות התחום בארץ ובעולם. הגנן כמטפל והגן כמרחב מאפשר -  הסטינג הטיפולי ויחודו במרחב הגנני. העבודה הטיפולית בגינה. כלים לביצוע תצפית (חשיבות ההתבוננות האוביקטיבית), הכרות עם המטופל (עריכת ראיון ואיסוף מידע מגורמים טיפוליים ואחרים) החוזה הטיפולי, בחירת המטרה הטיפולית, השיח הטיפולי, אתיקה ואחריות מקצועית.
בניית פעילויות המותאמות לבעלי לצרכים מיוחדים ומתאימות להתערבויות טיפוליות מסוימות.
התאמת גינות ושיטות גינון לאוכלוסיות טיפוליות.
תכנון גינה טיפולית ובניית תכנית שנתית כוללת.
סימבוליזם בגינה, השלכה ותכנים רגשיים. בחינת הגינה, תהליכי הצמיחה  והפעילויות המבוצעות,   כמקום לביטוי אישי והתבוננות.
*הערה: השעורים ילוו בהתנסויות גנניות מעשיות בהתאם לצורך, בחוץ או בכיתה. כמו כן יובאו דוגמאות של חוויות טיפוליות מסוגי אוכלוסיות שונות.

הכרות אישית וקבוצתית עם המרחב הטיפולי בגינה (שנתי)
נטע רודברג סמ"א, מגוון מטפלים סמ"ב.
הטיפול הפרטני והטיפול הקבוצתי בגינה.
התנסות מעשית בחוויית הגינון תוך שימת לב מיוחדת לחוויית המטפל והמטופל, בלווי רפלקציה על התהליך והלמידה. התנסות כמטופל וכמטפל בעבודה בגינה תוך התמודדות עם מגבלה פיזית (עיוורון, נכות גפיים וכד') ומגבלה רגשית.
הקמת גינה אישית אשר בה ייצוגים לעולמו האישי של כל סטודנט.
הקמת גינה משותפת אשר מבטאה רעיון או מושג מחיי האדם והנה מותאמת לאוכלוסיה טיפולית מסוימת. תהליך קבוצתי מלווה במשוב.
במסגרת הקורס יפגשו הסטודנטים מטפלים מנוסים ובעלי וותק בגינון טיפולי אשר מטפלים באוכלוסיות שונות. המפגשים יתקיימו במסגרת הרצאות בכיתה תוך הלימה עם הנושאים הנלמדים בקורס "היכרות לגישות בעבודה עם אוכלוסיות שונות".


טבע תראפיה (שנתי)
אוריה גל ועמית בן דוד
בקורס נכיר את גישות הטיפול והמודלים הקיימים בעבודה בטבע בדגש על טבעתרפיה,present therapy, o.d.t, נחווה את העבודה עם ארבעת היסודות בטבע דרך התבוננות והקשבה, יצירה וחוויה ונלמד איך ניתן לרתום אותם לצמיחה וריפוי. נלמד ונתנסה בדגשים לעבודה פרטנית וקבוצתית בטבע ונחווה ממה מורכב התהליך הקבוצתי בטבע. הקורס יועבר במרחב הטבעי והפתוח ובכיתה.
 
מתיאוריה למעשה (סטאז', 100 ש"ש)
נטע רודברג
בשנה ב' התנסות מעשית במסגרת בה במקיים גינון טיפולי. הנחייה פרטנית על ידי מטפל בגינון במקום.  חובת הגשה – דווח שוטף על פי הנחייה, אישור נוכחות+ הערכת המנחה במקום הסטז', עבודה מסכמת.
ההתמחות המעשית מתבצעת במקומות בהם מופעלת תכנית בטיפול באמצעות גינון ע"י מטפל מוסמך אשר למד במוסד מוכר בעל ניסיון טיפולי. מרכזת תכנית ההתמחות, נטע רודברג, תבקר מראש ובמהלך השנה, במקומות ההתמחות השונים ותעמוד בקשר רציף עם המנחים. הסטודנט והמנחה ימלאו יומן בכל מפגש על פי הנחיות (חובת הגשה). בתום תקופת ההתמחות ימסור המנחה חוות דעת כתובה על התהליך אותו עבר הסטודנט ועל תפקודו במהלך התקופה.

קבוצת הנחייה לסטאז' (שנתי)
מורן חן ונטע קייזר- רוהטין
שעור זה מיועד לתלמידי שנה ב אשר כבר נמצאים בהתנסות מעשית. במסגרת שעור זה יקבלו הסטודנטים העשרה במגוון נושאים טיפוליים כגון: החוזה הטיפולי, הראיון הטיפולי, הכלה, אמפטיה, העברה והעברה נגדית, טיפול בהתנגדויות וכו'. בשיעור זה יוזמנו לסטודנטים לשתף בחווית מהשטח, תאור מקום ההתמחות, דילמות, רעיונות ושיתוף בחוויה האישית. בכל מפגש יתקיים דיון קבוצתי עם תוספת תיאורטית במידת הצורך.

סיורים (סמסטריאלי)
מורן חן
המטרה בסיורים לחשוף את הסטודנטים למגוון מסגרות טיפוליות  ותכניות גינון טיפולי המתקיימות בהן. היכרות עם מטפלים שונים ועמידה על הדומה והשונה בגינות הטיפוליות.
משימת הגשה – כתיבת דווח סיור על פי הנחיות.
במסגרת הסיורים תתאפשר חשיפה למקומות פוטנציאלים לסטאז'.

תצפיות (10 ש"ש)
מורן חן
סטודנטים יבצעו 10 שעות תצפית באופן פרטני במקומות בהם מתקיימת תכנית גינון טיפולי. תצפית לא פעילה, התבוננות במטפל בגינון בעת עבודה. חובת הגשה – דווח תצפית על פי הנחייה


גינון וביולוגיה

יסודות הגינון האקולוגי (שנתי)
אורן אזארי
הקורס יעסוק בלימוד עיוני ומעשי של תכנון הקמה ואחזקה של גן וגינה, הנותנים מענה לצרכי המשתמשים בגינה מחד, תוך התחשבות והשתלבות בסביבת הגינה, עונות השנה ובבית הגידול הקיים מנגד. בקורס ילמדו שיטות מעשיות לגידול ריבוי ואחזקה של צמחי תרבות ובר לצד למידה על עקרונות ההשקייה הדישון, העלאת פוריות הקרקע והגנת הצומח.

בוטניקה (סימסטריאלי)
ד"ר שרה פאר
היכרות עם המורפולוגיה והאנטומיה של חלקי הצמח תוך שימת דגש על הקשר ההדוק בין מבנה ותפקיד. הכרת שלבים פנולוגיים לאורך עונות השנה. הפצת זרעים, מבנה הזרע, נביטה, מורפולוגיה ואנטומיה של השורש, הגבעול והעלה. הובלת מים בצמח ופוטוסינתזה. מבנה הפרח, האבקה והפריה. משפחות צמחים והגדרת צמחים. הפרי - התפתחות, מבנה והפצת זרעים.
מקצבי חיים, צורות חיים ושלבים פנולוגיים
 
אקולוגיה וקיימות (סימסטריאלי)
ד"ר מוקי גרוס
אקולוגיה - היכרות עם המערכת האקולוגית על כל מרכיביה האביוטיים והביוטיים. מאקולוגיה של מערכות טבעיות הקשורה בהבנת מערכת יחסי הגומלין בין האורגניזמים לסביבתם ובין אורגניזם אחד למשנהו.
קיימות - פיתוח הבנה, מודעות, אחריות ופעולה מעשית להתמודדות עם הסוגיה: כיצד יכולים בני האדם והסביבה (הטבעית והמלאכותית) לארוג חיים טובים בצוותא, תוך אימוץ עקרונות הקיימות. בקורס יילמדו מושגי יסוד והבנת עקרונות הקיימות ומשמעותם באימוץ אורח חיים מקיים.  נושאי הקורס יקיפו: פליאה מהטבע, הגורמים למשבר הסביבתי ולפגיעה בשירותי המערכת האקולוגית, טביעת רגל אקולוגית, מזון וקיימות, מהו צדק חברתי-סביבתי?, כיצד ניתן לספק את צרכי האנושות תוך שמירה על עקרונות הקיימות? ומה מקומנו כמחנכים וכמטפלים בקידום תפיסה סביבתית מקיימת- (אקטיביזם סביבתי)?


פסיכולוגיה וטיפול

קורס המטפל והתהליך הטיפולי
טל אליוסף
במהלך הקורס נכיר מושגים מרכזיים בהתהוות דמותו המקצועית של המטפל, בניית הקשר הטיפולי ותימות מרכזיות שעולות בתוך תהליך הטיפול עצמו. מושגים אלה ייבחנו עפ"י גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה ולאופן בו הן באות לידי ביטוי בעבודת הגינון הטיפולי.

המפגש הטיפולי
מעיין בורשטיין
למידה תיאורטית ומעשי את הבסיסים של העבודה הטיפולית- זהות המטפל, המרחב הטיפולי, בנייתו ועבודה בתוכו

מצבי לחץ, משבר וטראומה
מעיין בורשטיין
למידת מודלים ותיאוריות בנושא זיהוי מצבים, עבודה עם נפגעי לחץ, משבר וטראומה

עבודה קבוצתית (סמסטריאלי)
מעיין בורשטיין

בקורס המשלב לימוד תיאורתי והתנסות מעשית ילמדו הסטודנטים עקרונות העבודה הקבוצתית, תהליכים, תפישות עולם של תיאורטיקנים שונים והכרות עם הקבוצה כסטינג טיפולי.


קורסים בסיסיים -השלמות בפסיכולוגיה:
יינתנו בנפרד כתכנית אישית עם כלל התלמידים המשלימים לימודיהם לקראת תעודת מטפל במכללת אורנים :

מבוא לפסיכולוגיה א' (סימסטריאלי)
ירון בנימיני
סקירת המודלים התיאורטיים השונים ושיטות המחקר והטיפול השונות, שהתפתחו בתחום הפסיכולוגיה, על פי שלושת הזרמים המרכזיים בפסיכולוגיה: הפסיכולוגיה המחקרית (אמפירית),  הפסיכואנליזה והזרם ההומניסטי-אקזיסטנציאלי; ועל פי האסכולות הפסיכולוגיות המגוונות השייכות לכל זרם.  

אישיות א': הזרם הפסיכואנליטי (סימסטריאלי)
ירון בנימיני/ ד"ר אורית גודקר
קורס יסוד מבואי בו תינתן התמקדות על תיאורטיקנים מהזרם הפסיכואנליטי: התיאוריות של פרויד, אדלר, יונג ואריקסון. לאו דווקא מכיוון שאילו הן הגישות העכשוויות בפסיכואנליזה; אלא, מכיוון שהפסיכואנליטיקאים בדורות האחרונים (ב  40 שנה האחרונות) , יתייחסו (ימשיכו, ירחיבו או יתנגדו) להתחלות של פרויד ודור הפסיכואנליטיקאים הראשון.

פסיכופתולוגיה א' - בדגש על מבוגרים (סימסטריאלי)
ירון בנימיני
בקורס תינתן סקירה לגבי המאפיינים של הפרעות נפשיות שונות (בעיקר של מבוגרים), דרכים למיין הפרעות נפשיות, הצגת זוויות ראייה שונות להבנה והסבר של הפרעות נפשיות, ונגיעה מסוימת בשיטות טיפול בהפרעות נפשיות. הקורס יתמקד בתיאור הפרעות נפשיות של מבוגרים ובסקירת השינויים שבמדריך 5-DSM העדכני לאבחון הפרעות נפשיות של החברה הפסיכיאטרית האמריקאית.

פסיכולוגיה התפתחותית א'- ירון בנימיני
סקירה תיאורטית על תחנת התפתחותיות מלידה ועד גיל ההתבגרות

פסיכולוגיה התפתחותית ב'
- גיל ההתבגרות (סימסטריאלי)
מעיין בורשטיין
הקורס ייתן סקירה לתיאוריות על גיל ההתבגרות: רעיונות עממיים על גיל ההתבגרות, הבדלים בין זוויגים, התייחסות תרבותית לנושא - "טקסי מעבר" מטלות מרכזיות, התפתחות העצמי מתקופת הילדות, ההבדל בין התבגרות מוקדמת למאוחרת ומושג הזהות האישית. תינתן התייחסות לרעיונותיהם של גיימס מרסייה, גיימס יוניס ואריקסון –"משבר הזהות". מתבגרים בהיבט רחב של בית הספר ועבודה. כמו כן הקורס יידון בהתייחסות קוגניטיבית לגיל ההתבגרות ובשינויים בקוגניציה חברתית בגיל ההתבגרות.

תהליכים קבוצתיים
מעיין בורשטיין/מירב מנור גורן
למידה תיאורטית וחווייתית את עולם הקבוצות

מרכז פרקטיקום
עמית בן דוד
Footer Mobile