external studies Contact

מידענות, ספרנות וניהול ידע

התכנית מוכרת ע"י משרד התרבות והספורט – המחלקה לספריות ציבוריות

רכזת התכנית:
ד"ר חני חץ
סמל התכנית: 31000
תכנית דו-שנתית
24 ש"ש (672 שעות אקדמיות)
*בנוסף כוללת התכנית ימי סיורים ושעות פרקטיקום
מטרות הלימודים
 • רכישת השכלה מקצועית-אקדמית בתחום המידע למעוניינים להכיר אפשרות של קריירה כמידענים
  וכספרנים בסביבות עתירות טכנולוגיה כגון: מוסדות חינוך ותרבות, מוסדות ממשל  וציבור ועוד.
  הלימודים מעניקים ידע עיוני ומעשי רחב באשר לתפקידיה החברתיים והתרבותיים של הספרייה
  לקהלי יעד שונים.
 • הלומדים רוכשים מיומנויות לניהול ולארגון מרכזי מידע וספריות, כלים להפעלת שירותים טכניים
  במרכזי מידע ובספריות , הכרה רחבה של משאבי מידע,  מיומנויות לדליית מידע  ולניהול ידע.

קהל היעד
 • עובדי הוראה, מורים בשבתון ואקדמאים
 • בעלי תעודת בגרות ללא השכלה אקדמית

תנאי קבלה
 • אקדמאים (יידרשו ללימודים המקצועיים בלבד)
 • בעלי תעודת בגרות ללא השכלה אקדמית  - יידרשו ללמוד לימודי העשרה

היקף ומועד הלימודים
יום א'  8:15 -15:30 + שיעורים מקוונים ללא חובת נוכחות: 24 ש"ש + התנסות וסיורים
לבעלי תעודת בגרות ללא השכלה אקדמית: יידרשו בנוסף 10 ש"ש שיעורי השלמה
 
נושאי הלימוד
 • שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לארגון מידע,  איתור מידע והערכת מידע
 • הכרה ויישום של תיאוריות לתכנון, הקמה, הערכה וניהול של שירותי ספריה ומרכזי מידע
 • עקרונות שימוש במידע בחברה דמוקרטית: גישה חופשית למידע, חופש ביטוי, כיבוד זכויות
  היוצרים והזכות לפרטיות

שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
לימודי השלמה: טרם נקבע
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח
 
חובות הסטודנט
 • נוכחות מלאה
 • הגשת עבודות ומבחנים לקבלת ציונים
 • השתתפות בסיורים ובימים מרוכזים

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט* - לחץ כאן​ 

תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
מידענות, ספרנות וניהול ידע מטעם מכללת אורנים והמחלקה לספריות במשרד התרבות והספורט
 
אקרדיטציה
התכנית מקנה אקרדיטציה בהיקף של עד 10 ש"ש בלימודי התואר הראשון באורנים, בכפוף לתנאי הקבלה והאקרדיטציה באורנים.

החל משנת הלימודים הקרובה (תשע"ח) יוכלו תלמידי המסלול למידענות ספרנות וניהול ידע להשתלב בלימודים לתואר ראשון במכללת אורנים
החוג לחינוך חברתי-קהילתי פותח את שעריו לספרנים מורשים ולסטודנטים של המסלול לספרנות מידענות וניהול ידע המעוניינים להשלים לימודיהם לקבלת תואר אקדמי
בסיום הלימודים בחוג לחינוך חברתי וקהילתי יקבלו הבוגרים, בנוסף לתעודת ספרן מורשה, גם תואר ראשון בחינוך חברתי קהילתי ותעודת עובד חינוך.

הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 

Footer Mobile