טופס נייח

מידענות וספרנות

חדש! תוכנית לימודים מקוונת – היברידית
לחוויית לימודים אופטימלית: התוכנית מקוונת ברובה וישולבו בה סיורים ו-6 מפגשים פנים אל פנים בתל אביב

התוכנית מוכרת על ידי משרד התרבות והספורט – המחלקה לספריות ציבוריות
תינתן מלגת לימודים מיוחדת לספרנים המועסקים בספריות, פרטים אצל יועצי הלימודים

רכזת התוכנית:  ד"ר חני חץ
סמל התוכנית: 31000
תוכנית דו-שנתית
 24 ש"ש (672 שעות אקדמיות)
*התוכנית כוללת בנוסף ימי סיורים ושעות פרקטיקום


מטרות התוכנית

 • רכישת השכלה מקצועית-אקדמית למעוניינים בקריירה כמידענים וכספרנים בסביבות עתירות טכנולוגיה, כגון: מוסדות חינוך ותרבות, מוסדות ממשל וציבור ועוד.
 • הענקת ידע עיוני ומעשי רחב לקהלי יעד שונים אשר לתפקידיה החברתיים והתרבותיים של הספרייה.
 • רכישה של מיומנויות לניהול ולארגון מרכזי מידע וספריות, הקנייה של כלים להפעלה של שירותים טכניים במרכזי מידע ובספריות, היכרות מעמיקה עם משאבי מידע ועם מיומנויות לדלייה של מידע ולניהול ידע.


קהל היעד

 • עובדי הוראה, מורים בשבתון ואקדמאים
 • בעלי תעודת בגרות ללא השכלה אקדמית


תנאי הקבלה

 • אקדמאים
 • בעלי תעודת בגרות ללא השכלה אקדמית יידרשו ללמוד שיעורי השלמה בהיקף של 10 ש"ש
 • ראיון אישי


היקף ומועד הלימודים
קמפוס אורנים:
יום א', 8:15 -15:30
בנוסף שיעורים מקוונים ללא חובת נוכחות (24 ש"ש) הכוללים התנסות וסיורים
תוכנית היברידית:
ימי ד', 8:15 -15:30
כולל התנסות וסיורים (22 מפגשים מקוונים ו-6 מפגשים פרונטליים בשנה)  

מועד תחילת הלימודים: אוקטובר 2021
 
נושאי הלימוד

 • שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לארגון, איתור והערכת מידע.
 • הכרה ויישום של תיאוריות לתכנון, הקמה, הערכה וניהול של שירותי ספריה ומרכזי מידע.
 • עקרונות שימוש במידע בחברה דמוקרטית: חופש גישה למידע, חופש ביטוי, כיבוד זכויות יוצרים והזכות לפרטיות.


שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר הלימוד יש לפנות למרכז מידע: טל' 1-800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה
 
חובות הסטודנטים

 • נוכחות מלאה
 • הגשת עבודות ומבחנים לקבלת ציונים
 • השתתפות בסיורים ובימים מרוכזים


גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט: על עובד ההוראה להגיש בקשה למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו 45 יום מראש ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

תעודה
מסיימי התוכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודת 'ספרן מורשה', המעידה על סיום הלימודים בתוכנית 'מידענות וספרנות' מטעם מכללת אורנים והמחלקה לספריות במשרד התרבות והספורט


אקרדיטציה
התוכנית מקנה אקרדיטציה בהיקף של עד 10 ש"ש בלימודי התואר הראשון באורנים, בכפוף לתנאי הקבלה והאקרדיטציה באורנים

Footer Mobile